Kommentaari

tarkasti laadittu tekstin selitys

Kommentaari tarkoittaa filologiassa kohta-kohdalta tai jopa sana-sanalta tehtyä tekstin selitystä, joka on liitetty joko suoraan tekstilaitoksen yhteyteen (alaviitteinä, rinnakkaistekstinä) tai julkaistu erillisenä. Kommentaattori tarkoittaa kommentaarien kirjoittajaa.

Usein kommentaarin pääasiallisena tarkoituksena on selventää tekstin ja siinä käytetyn kielen merkityksiä myöhemmille lukijoille. Kommentaari voi hyödyntää erilaisia menetelmiä, kuten lähilukua, tekstikritiikkiä, syntaksin ja semantiikan analyysiä, retorista analyysiä tai kirjallisen tyylin analyysiä. Näin kommentaari pyrkii poistamaan kielellisiä esteitä tekstin ymmärtämisen tieltä tai ainakin tuomaan ongelmat esille.

Jos teksti on historiallinen tai tuotettu lukijoiden kannalta vieraassa kulttuurissa, kommentaari saattaa valaista myös sitä kulttuuritaustaa, jossa teksti on syntynyt. Esimerkkeinä ovat elämäkerralliset tiedot kirjoittajasta, historialliset tapahtumat, maantieteellinen asetelma, tavat ja lait, arkipäiväistä elämää koskevat yksityiskohdat, kulttuuriset sanonnat, uskonnolliset uskomukset, filosofiset näkemykset, kirjalliset viittaukset sekä viittaukset saman teoksen muihin kohtiin, saman kirjailijan muihin teoksiin tai kirjailijan käyttämiin lähteisiin.

Monet klassisen antiikin ajalta tai keskiajalta (skolia) peräisin olevat kommentaarit ovat merkittäviä lähteitä muuten kadonneisiin teoksiin, koska ne sisältävät joko viittauksia tällaisiin teksteihin tai jopa katkelmia niistä. Renessanssihumanismin aikana kommentaarien kirjoittaminen lisääntyi edelleen, kun antiikin ajan tekstejä pyrittiin ennallistamaan.

Nykyään kommentaari eroaa opiskelijoille ja tavallisille lukijoille tarkoitetuista selityksin varustetuista teoksista siinä, että se pyrkii käsittelemään laajemmin sellaisia kysymyksiä, jotka ovat usein mielenkiintoisia lähinnä tutkijoiden kannalta.

KommentaaritraditioitaMuokkaa

Tämä artikkeli tai sen osa on käännetty tai siihen on haettu tietoja muunkielisen Wikipedian artikkelista.
Alkuperäinen artikkeli: en:Commentary (philology)