Kommensalismi

kahden eliölajin vuorovaikutussuhde

Kommensalismi eli pöytävierassuhde tarkoittaa kahden eliölajin välistä vuorovaikutussuhdetta, josta toinen (pöytävieras) hyötyy esimerkiksi ravinnon tai suojan muodossa, mutta joka ei vaikuta toiseen eliöön (isäntään). Yksi esimerkki kommensalismista on puunrungon päällä kasvava epifyyttijäkälä. Jäkälä hyötyy suhteesta, mutta se ei vaikuta puuhun. Ihmisen pöytävieraita ovat lukuisat kaupunkiluonnon lajit, kuten lokit ja rotat, jotka syövät tältä yli jäänyttä ruokaa. Samoin esimerkiksi ihmisen ihon pinnalla elävä talipunkki (demodex brevis) on kommensalistisessa suhteessa ihmiseenlähde?. Vastaavasti luonnossa haaskansyöjät ovat petojen pöytävieraita.

Lähteet muokkaa

  • Happonen et al: Bios 1: Eliömaailma, s. 138, 165. Helsinki: WSOY, 2004. ISBN 951-0-26405-9.
  • Lahti, Kimmo & Rönkä, Antti: Biologia: Ympäristöekologia. Helsinki: WSOY oppimateriaalit, 2006. ISBN 951-0-29702-X.