Avaa päävalikko

Kimmo Kevätsalo (s. 1945) on suomalainen valtiotieteen tohtori ja työelämän tutkija.

Kevätsalo väitteli tohtoriksi vuonna 1999 Helsingin yliopistossa työelämän sosiologian alalta, väitöskirjan nimenä oli Jäykät joustot ja tuhlatut resurssit. [1]

TeoksiaMuokkaa

 • Painostusjärjestöt ja niiden toimintatavat eli ulkoparlamentaariset vaikutuskanavat. Korkeakoulupoliittinen monistesarja 1970 : 13. Suomen ylioppilaskuntien liitto, Helsinki 1970
 • Järjestötiedon perusteet ; työryhmä Kimmo Kevätsalo ym. AY-tieto 6. Kansan sivistystyön liiton kirjeopisto, Helsinki 1973, 2. painos 1975, 3. painos 1977
 • Kuvateos Metallin 11. liittokokouksesta Helsingissä 7-12.12.1971 ; kirj. Kimmo Kevätsalo, Reijo Forsberg. Metalli-11, Helsinki 1973
 • Yhtenäiseen toimintaan : kommunistien ammattiyhdistyspolitiikan periaatteita. Kansankulttuuri, Helsinki 1975
 • Ay-liike ja byrokratia. Alustuksia ja avauksia 18. Kansan sivistystyön liitto, Helsinki 1980
 • 70-luvun lakkoliikkeen opetuksia. Alustuksia ja avauksia 25. Kansan sivistystyön liitto, Helsinki 1981
 • Lakko : tosiasioita, näkökulmia, kokemuksia ; piirrokset ja ulkoasu Timo Mäkelä. Kansan sivistystyön liitto, Helsinki 1981
 • Pelin säännöt : aineksia työelämän demokraattiseen uudistamiseen ; Kansandemokraattisten lakimiesten aineiston pohjalta laat. Kimmo Kevätsalo. Kansan sivistystyön liitto, Helsinki 1982
 • Valvonta, vastarinta, valta. Kansan sivistystyön liitto, Helsinki 1984, 2. uus. painos 1985
 • Harvainvallan kuviot. Kansankulttuuri, Helsinki 1985
 • Metallityöläinen ja ay-liike : SAK:n järjestötutkimusprojektin aineistoa. Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö, Helsinki 1985
 • Tarkkaa, meluista ja miehistä : tietoja Metallityöväen liiton jäsenten työstä ja asemasta työssä : metallityöläisen työtutkimuksen osaraportti. Metallityöväen liitto, Helsinki 1986
 • Mahdollisuuksia ja uhkia : metallityöläiset ja tietotekniikan käyttöönotto. Metallityöväen liitto, Helsinki 1987
 • Punainen, sininen vai vihreä ammattiyhdistysliike. Kansan sivistystyön liitto, Helsinki 1988
 • Selviytymistä, vastarintaa ja vapauspyrkimyksiä : työpaikalla toimimisen muuttuvat ehdot 1980-luvun Suomessa. Tutkijaliiton julkaisusarja 52. Tutkijaliitto, Helsinki 1988
 • Taistelu sieluista : näkökulma toimihenkilöliikkeen tulevaisuuteen. Hanki ja jää, Helsinki 1989
 • Kunnallishallinnon työelämän laadun ja palvelutuotannon tuloksellisuuden kehittämisen tutkimusohjelma. Työraportteja / Tampereen yliopisto, yhteiskuntatieteiden tutkimuslaitos, työelämän tutkimuskeskus 1990, n:o 16. Tampere 1990
 • Ammattiyhdistysliike ja työelämän muutos : ammattiyhdistysliikkeen toiminta 5 työpaikan muutoksessa. Metallityöväen liitto, Helsinki 1991
 • Eriarvoisuuden arki metalliteollisuuden työntekijätehtävissä. Metallityöväen liitto, Helsinki 1992
 • Ammatti vai elämäntehtävä? : sosiaali- ja terveydenhuollon työ ja organisaatiot murroksessa ; kirj. Outi Ketola, Kimmo Kevätsalo. Painatuskeskus, Helsinki 1994
 • Yhteisymmärrystä, luottamusta ja tehokkuutta jäljittämässä. Metallityöväen liitto, Helsinki 1994
 • Ay-liikkeen vaikeat valinnat : sosiologinen näkökulma ammatilliseen järjestäytymiseen Suomessa ; kirj. Kaj Ilmonen, Kimmo Kevätsalo. Tutkimuksia 59. Palkansaajien tutkimuslaitos, Helsinki 1995
 • Edut aatteena ja vakuutus solidaarisuutena. Metallityöväen liitto, Helsinki 1995
 • AY-jäsenen monet kasvot : tutkimus SAK:n, STTK:n ja Akavan jäsenistä ; kirj. Pertti Jokivuori, Kimmo Kevätsalo, Kaj Ilmonen. Jyväskylän yliopiston sosiologian julkaisuja 60. Jyväskylä 1996
 • Jäykät joustot ja tuhlatut resurssit, Helsingin yliopiston väitöskirja. Vastapaino, Tampere 1999
 • Sopiminen, luottamus ja toimipaikkakoko ; Kimmo Kevätsalo, Kaj Ilmonen, Pertti Jokivuori. Tutkimusselosteita 158. Palkansaajien tutkimuslaitos, Helsinki 1999
 • 20 muutoksen vuotta metallityöläisen elämässä ; työryhmä Kimmo Kevätsalo ym. ; kirjoittajat Jorma Antila ym. Metallityöväen liitto, Helsinki 2000
 • Verkottuva työpaikka ja osaamisen kehittäminen ; kirj. Kimmo Kevätsalo, Kenneth Ekström, Tiina Eteläaho. Tietopalvelu käyttötieto, Helsinki 2001
 • Työelämän kehittäminen verkossa ; tekijät Maarit Fred, Kimmo Kevätsalo ; Rakennusliiton Tampereen osasto 10:n porukka. Rakennusliiton osasto 10, Tampereen rakennustyöläiset, Tampere 2002
 • Yhdestoista hetki. Osa 1, Uuden vuosituhannen ay-liike paikallistasolla. Käyttötieto, Helsinki 2005
 • Työelämän valttikortit ; kirj. Kimmo Kevätsalo, Irmeli Puntari, Satu Roos. Talentum, Helsinki 2006
 • Hoitajien palkat ja työehdot 2007 Suomessa ja viidessä EU-maassa : Palkkalaskuri/Wageindicator kyselyyn perustuva vertailu. Tehy ry. Julkaisusarja B, Selvityksiä 4/2007. Terveydenhuoltoalan ammattijärjestö Tehy, Helsinki 2007, ilmestyi myös englannin kielellä nimellä Internet as a trade union tool : WageIndicator and Finnish nurses as an example. Tehy, Helsinki 2008
 • Työ Intiassa, Etelä-Afrikassa, EU:ssa ja Suomessa : tutkimuspäiväkirjasta tutkimusasetelmaksi. Käyttötieto, Helsinki 2007
 • Globalisaatiovoittajien ansiotyöt ja edunvalvonta. Eripainos kirjasta Työ Intiassa, Etelä-Afrikassa, EU:ssa ja Suomessa. Käyttötieto, Helsinki 2008

ToimitustöitäMuokkaa

 • Sato : tietoja satakuntalaisesta osakunnasta ; toim. Kimmo Kevätsalo ym. Satakuntalainen osakunta, Helsinki 1966
 • Ammattiyhdistysliike ; toim. Kimmo Kevätsalo. Tammi 1970
 • Metallin SEV-seminaari : Suomen ja Neuvostoliiton sekä muiden sosialististen maiden kaupan laajentamista käsittelevä seminaari 24-25.5.1972 Helsingissä ; toimituskunta Mauri Kavonius, Kimmo Kevätsalo ja Jertta Roos ; kuvat Reijo Forsberg ja Sakari Sunila. Metallityöväen liitto, Helsinki 1972
 • Työ ja teknologia : Teknologia ja työ -seminaarin (kurssikeskus Murikassa 06.-07.04.1977) alustukset ja lyhennelmät kunkin työryhmän keskustelusta ; toim. Jorma Westlund, Kimmo Kevätsalo. Metallityöväen liitto, Helsinki 1979

LähteetMuokkaa