Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU

organisaatio

Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU on Jyväskylässä sijaitseva huippu-urheilun monitieteinen palveluorganisaatio, joka edistää suomalaista kilpa- ja huippu-urheilun soveltavaa tutkimusta ja parantaa sen hyväksikäyttöä käytännön valmennuksessa. KIHU kantaa päävastuun huippu-urheilulle tärkeiden tutkimus-, kehitys- ja tietopalvelutehtävien hoitamisessa ja koordinoinnista yhteistyössä urheilun lajiliitojen, Suomen Olympiakomitean ja Suomen Paralympiakomitean kanssa.

KIHU

HistoriaMuokkaa

Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU perustettiin keväällä 1990 Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiöön itsenäiseksi yksiköksi. Perustamista tukivat Jyväskylän yliopisto, opetusministeriö ja Suomen Olympiakomitea. KIHUn toiminta-ajatukseksi valittiin kilpa- ja huippu-urheilun tutkimus ja sen soveltaminen käytännön valmennus- ja koulutustoimintaan ja siten KIHUn tehtäväksi määriteltiin omalta osaltaan suomalaisen huippu-urheilun tulevaisuuden turvaaminen.

Toimintansa KIHU aloitti 1.1.1991 veikkausvoittovaroista saadun toiminta-avustuksen turvin. Avustuksella KIHUun palkattiin määräaikaisiin virkoihin neljä vanhempaa ja kaksi nuorempaa tutkijaa, kolme tutkimusassistenttia sekä neljä muuta työntekijää. Jatkossa määräaikainen henkilöstö on muun rahoituksen turvin kasvanut. Vuosikertomuksen 2011 mukaan toimintakaudella 2011 KIHUn palveluksessa osa- tai kokoaikaisena oli yhteensä 41 henkilöä.

Vuoden 2000 alussa KIHUn toiminta siirtyi LIKES-säätiöstä Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimus- ja kehittämissäätiön (KIHU-säätiö) alaisuuteen. KIHU-säätiön perustivat Suomen Olympiayhdistys, Jyväskylän Yliopisto, Jyväskylän Kaupunki ja Likes-säätiö 6.10.1999. Kihun tehtävät säilyivät ennallaan. Uuden säätiön alaisuudessa KIHU pyrkii tehostamaan yhteistyötään kilpaurheilun alueella toimivien tahojen kanssa.

KIHUn toiminnan suuntaa tarkistettiin viimeisimmän kerran vuonna 2009 valmistuneessa strategiassa ja operatiivista toimintaa linjattiin vuonna 2009 päivitetyssä johtosäännössä. Strategia 2009–2015 mukaan toimintaa ohjaavat arvot ovat:

  • Urheilun kansainvälinen menestys
  • Korkea laatu
  • Innovatiivisuus
  • Eettisesti ja ekologisesti kestävä urheilu

Vuoden 2013 alusta alkaen KIHU on vastannut Suomen Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikön Osaamisohjelman johtamisesta ja toiminnan koordinoinnista. Osaamisohjelma vastaa huippu-urheilun tutkimus- ja kehittämistoiminnan sekä valmennusosaamisen kehittämisestä ja toteutuksesta. Tavoitteena on olla vuoteen 2020 mennessä koko Urheilijan polun osaamisen edelläkävijä. Osaamisohjelma toimii osaamis- ja asiantuntijaresurssina urheiluakatemia- ja huippuvaiheen ohjelmalle.

LähteetMuokkaa