Olkoon N kunta ja G N:n automorfismeista muodostuva ryhmä. Tällöin

on N:n alikunta, jota sanotaan G:n kiintokunnaksi.

Kiintokunnille on voimassa seuraava

Artinin lause: Olkoon N kunta, G äärellinen ryhmä N:n automorfismeja ja sen kiintokunta. Tällöin

  • on äärellinen
  • on :n Galois'n laajennus, ja
  • .