Kettil Cedercreutz

Prof. Kettil Cedercreutz toimi Cincinnatin yliopistossa (UC) varaprovostina ja dekaanina, johtaen vuodet 2001-2017 kokeellista oppimista. Näinä vuosina yliopisto brandattiin opinahjona, jossa käytäntö ja teoria jarjestelmallisesti kohtaavat. Opiskelijoiden tulot kooperatiivisissa opetusohjelmissa kasvoivat vastaavana aikana $25 miljoonasta $64 miljoonaan samalla kuin kokonaisopiskelijamäärä kasvoi 30 tuhannesta 45 tuhanteen.

Cedercreutz valmistui Teknillisesta korkeakoulusta diplomi-insinööriksi 1984. Hän oli mukana rakentamassa Yrkeshögskolan Arcadaa 1990-luvun alussa, mikä loi suhteet Cincinnatin yliopistoon.

1976 Cedercreutz kiersi vastaperustetun Sirkus Finlandian mukana kuukauden taikurina. Vuodesta 2019 hän toimii startuptoimitusjohtajana Chicagossa. Hänen väitoskirja käsittelee oppimisen mittaamista käytännön työtehtävissä.