Ketsi

kaksimastoinen purjealus

Ketsi on kaksimastoinen purjealus, jossa on isomasto sekä sitä lyhempi mesaanimasto aluksen peräosassa isomaston takana. Molemmissa mastoissa purjeet kiinnittyvät tyypillisesti etuliesmasta veneen mastoon ja alaliesmasta puomiin, joka on mastosta veneen takaosaa kohti. Isomaston edessä voidaan käyttää yhtä tai useampaa haruspurjetta, kuten genuaa ja fokkaa. Vanhemmissa ja suuremmissa ketseissä saatetaan käyttää myös yhtä tai useampaa raakapurjetta. Avotuulilla voidaan käyttää myös muita purjeita, kuten spinaakkeria isomastossa Ketsissä ja mesaanin haruspurjetta (mizzen staysail) mesaani- ja isomaston välissä.

Bermudapurjein varustettu ketsi
Kahvelipurjein varustettu ketsi
Ketsi

Alinta isomastoon kiinnitettyä, siitä taaksepäin suuntautuvaa purjetta kutsutaan isopurjeeksi ja vastaavaa purjetta mesaanimastossa mesaaniksi. Purjeet voivat olla esimerkiksi bermuda- tai kahvelipurjeita.

Ketsi on suosittu pitkänmatkan purjehtijoiden keskuudessa. Useamman purjeen katsotaan tarjoavan paremman tasapainon ja isopurje on pienempi ja siten helpommin hallittava kuin saman kokonaispurjealan omaavassa sluupissa tai kuunarissa. Ketsiä voidaan myös purjehtia pelkästään mesaanin ja genuan tai fokan avulla pitäen tuulipinta äärimmäisissä olosuhteissa mahdollisimman pienenä. Ketsi on myös varsin hyvin ohjattavissa ilman peräsintä. Ketsi on ollut suosittu Pohjois-Euroopan vesillä, jossa nopeat muutokset tuulen voimassa vaativat joskus nopeaa reivaamista: isopurje voidaan tarvittaessa pudottaa kokonaan pois ja jatkaa silti etenemistä mesaanin ja genuan pitäessä veneen tasapainoisena.

Saman kaltaisia rikejä muokkaa

Ketsi sekoitetaan usein jooliin. Ketsin ja joolin erona on se, että ketsissä ohjauspiste on mesaanimaston takana, kun se joolissa on maston etupuolella. Mesaanimaston sijaitseminen edempänä mahdollistaa siinä suuremman purjepinta-alan käytön, jolloin sillä on todellista merkitystä veneen liikkumisen kannalta. Joolin mesaanin merkitys on usein lähinnä venettä tasapainottava.

Ketsi voidaan sekoittaa myös kuunariin. Ketsissä taempi masto on isomastoa lyhyempi, kun kuunarissa taempi masto on pisin. Tilanteessa jossa molemmat mastot ovat oleellisesti samanmittaisia, kutsutaan alusta jossa suurin purje on etummaisessa mastossa ketsiksi. Jos taas suurin purje on tässä tilanteessa taemmassa mastossa, on alus kuunari.

Valmistajia muokkaa

Suomessa ketsejä ovat valmistaneet mm. Nautor (Swan), Limimetalli (Stormwind ja Eastwind), Nauticat ja Haukilahden veneveistämö (Colin Archer).

Tunnettuja ulkomaisia valmistajia ovat mm. Irwin (USA), Westerly (GB), Contest (NL) ja Jeanneau (FR).