Keskustelu wikiprojektista:Kasvit/Monikko

Lisää aihe
Aktiiviset keskustelut

Eläinprojektissa on tehty paloista koostuva taksonominen taulu, jonka on tarkoitus korvata yhdestä malllineesta muodostyva taksonominen taulu. Paloja voi halutessaan lisäillä väliin tai jättää pois, minkä takia taulua voi käyttää muisden taksoneiden kuin lajien edustajista kertomiseen. Olisi hyvä, jos tekin siirtyisitte siihen.

MonikkoMuokkaa

Sitten, eläinprojektissa on päätetty ajat sitten laittaa eliöryhmien nimet monikkoon ja lajien ja alalajien nimet yksikköön. Näin vältytään nimiavaruusristiriidoilta. Eläinprojekti on ollut kauemmin aikaa olemassa, joten sinne kirjoittavat ajattelivat sääntöjen koskevan myös kasveja, joista ei vielä ollut projektia. Mutta jostain systä osa kasviryhmäartikkeleiden nimistä on yksikössä, niiitä on peräti siirretty yksikköön. Tämä ei ole järkevää, koska kasveilla on täsmälleen samat nimiavaruusristiriidat. Nykymenolla lukija ei voi tietää, kertooko esimerkiksi artikkeli vaahtera suvusta vaahterat (Acer) vai yhdestä sen lajista, Acer platanoides. Sama ristiriita on vaikka kaaleilla (Brassica) ja yhdellä sen lajeista. Joten teidänkin pitäisi pysyä alkuperäisessä, hyvin perustellussa käytännössä. -Jean d'Arc 10. helmikuuta 2005 kello 00:39 (UTC)

Lajia ylemmät taksonit tulevat kasvitieteessäkin monikkoon. Tähän saakka artikkelien nimeämiskäytäntö on ollut varsin vaihteleva, mutta toivon mukaan käytäntö yhtenäistyy. Paloista tehty malline aiheuttaa tiettyjä ongelmia, mm. ylempien taksonien luokittelu on vielä vakiintumaton ja sen vuoksi mallineen tulee olla sellainen, että taksonimuutosten takia ei tarvitse muokata satoja artikkeleja, vaan muutos on pystyttävä tekemään pelkkään mallineeseen. --Hippophaë 10. helmikuuta 2005 kello 01:00 (UTC)
Mitä tarkoitat taksonimuutoksilla? Tarkoitatko sitä, että mallineeseen olisi eksynyt väärä taksonin nimi? Silloin ongelma olisi vastaava molemmissa mallinetyypeissä.
Ongelman voisi korjata pinnallisesti, eli artikkelissa näkyisi oikea taksonin nimi, mutta väärä nimi jäisi mallineen ja sivun raakatekstiin. Tai sitten asia voitaisiin korjata kunnolla. Silloin jouduttaisiin joko luomaan palamalline, jossa taksonin korjattu nimi olisi sekä raakatekstissä että näkyvillä, ja vaihtamaan se pikku hilja virheellisen tilalle artikkeleissa. Tai sitten jouduttaisiin luomaan kokonaan uusi laaja yksittäismalline, jossa olisi taksonin korjattu nimi vastavalla alilla molemmissa paikoissa. Ja sitten ujutettaisiin sitä artikkeleihin entisen yksittäismallineen tilalle. Vanhan, käytössä olevan yksittäismallineen syvärakennetta ei voisi enää muuttaa, koska sen arvot ja niiden järjestys ovat niin tarkkaan määritellyt. Tulisi ongelmia, jos sitä yrittäisi, sillä kaikkia eliöartikkelita olisi mahdotonta päivittää muutettuun muotoon silmänräpäyksessä. Joten palamalline olisi tässäkin asiassa parempi.
Vai tarkoitatko eliön taksonomisen aseman muuttumista? Silloin kummassakin mallinetyypissä jouduttaisiin tekemään samat muutokset.Pitää vielä lisätä, että palamallinetta käyttävät jo ainakin englanninkielinen, bulgariankielinen ja ruotsinkielinen Wikipedia. Sitä on siis tosiaan testattu. -Jean d'Arc 10. helmikuuta 2005 kello 02:41 (UTC)
Tarkoitan ylimpien taksonien muutoksia luokan ja alakunnan välillä. Taksonien nimistö ja taksonominen asema eivät ole riittävän vakiintuneita. Kun ylimmät taksonit "piilotetaan" mallineeseen, voidaan tietoja helposti päivittää tarvitsematta puuttua itse artikkeleihin. --Hippophaë 10. helmikuuta 2005 kello 23:24 (UTC)
Ehdotan myös eläinprojektissa käytettyyn taksotemplatin käyttöä kasveissakin. Se on nähty hyvin toimivaksi eläimissä. Lisäksi toi tän hetkisen templaatin väri kannattaisi korjata samaksi mitä en-wikissäkin käytetään. – linnea 17. huhtikuuta 2005 kello 13:58:51 (UTC)
Niihin ollaan siirtymässä. Joitakin puutteita niissä kuitenkin vielä on, jotta ne soveltuvat myös kasviartikkeleiden käyttöön. --Hippophaë 17. huhtikuuta 2005 kello 14:07:06 (UTC)
Palaa sivulle ”Kasvit/Monikko”.