Keskustelu:Nykyfilosofia

Lisää aihe
Tällä sivulla ei ole keskusteluja.

En ole kovinkaan varma tämän nelijaon toimivuudesta. Esimerkiksi:

"Kautta filosofian historian on ollut nähtävissä kaksi selkeää filosofistieteellistä suuntausta. Positivistit ovat painottaneet tieteiden arvovapautta ja luonnontieteellistä pohjaa, kun taas tulkitsijat ja hermeneutikot taasen painottavat ihmisläheistä näkökulmaa."

Positivismi syntyi 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa, joten se ei ole voinut vaikuttaa kautta historian. Samoin luonnontiede on vasta uuden ajan peruja. En tiedä mihin "tulkitsijat" viittaa, mutta hermeneutiikka filosofisena suuntauksena on vasta varsin tuore alue. Jos ajatellaan esimerkiksi antiikin filosofeja tai roomalaisia filosofeja, ei ole nähtävissä mitään selkeää jaottelua.

Toiseksi marxilaisuuden, feminismin ja mannermaisen filosofian rajanveto ei ole ollenkaan helppoa.

Pitäisiköhän sana "länsimainen" nostaa myös artikkelin nimeen?

Nikke 28. heinäkuuta 2005 kello 10:50:12 (UTC)

Palaa sivulle ”Nykyfilosofia”.