Keskustelu:Luettelo Suomen taajamista

Aktiiviset keskustelut

LähdemateriaaliMuokkaa

ListaMuokkaa

KeskusteluaMuokkaa

Doriaan Tilastokeskuksen Väestölaskenta-osioon näyttää ilmestyneen loputkin taajamia koskevat julkaisut. Jos sieltä löytyy vielä muitakin taajamia koskevia julkaisuja, niin saa lisätä vapaasti listaan. Vuosien 1990, 1995 ja 2000 julkaisuissa kuntarajat ylittävien taajamien tietoja ei taida olla eriteltynä enää kunnittain. Pinta-aloja ei myöskään löytyne kaikilta vuosilta. StatFinin luvut vuodesta 2011 alkaen perustuvat ilmeisesti Suomen ympäristökeskuksen rajauksiin. Jos karttapalveluissa on rajauksia vuosilta 1980–2010, niin ne eivät ole sama asia kuin näissä Dorian julkaisuissa olevat taajamat, vaan Syken jälkikäteen muodostamia rajauksia. Dorian julkaisujen mukaisia rajakarttoja tuskin löytyy vielä Internetistä. Jossain on näkynyt taajamien väkilukuja myös vuodelta 1975, mutta sen vuoden taajamatietoja ei ainakaan vielä löytynyt. Ping Käyttäjä:Urjanhai. --Raksa123 (keskustelu) 19. maaliskuuta 2018 kello 13.25 (EET)[]

Katsoin julkaisuja 1960, 1970, 1980. Niissä taajamien rajat näkyy annetun peruskarttalehden ruudun neljänneksinä ja lisäksi on kunnittain luettelot taajamista väkilukuineen. Näillä pystyy siis nykyisistä ja entisistä taajamista listaamaan niiden olemassaoloajat alkamisineen ja loppumisineen ja lisäämään nämä tiedot nykyisten tai entiseten taajamien artikkeleihin ja taajamaluetteloartikkeleihin. Yksittäisestä kunnasta ne olisi helppo saada myös kartalle, ja jos data on jossain numeerisena, niin saman vuosi tuottaa koko maasta automaattisesti (tietyllä koodaustaidolla ja työpanoksella), ellei ole joskus jo viran puolesta jossain tuotettukin. Sitä, onko, voisi ehkä tutkia, koska jos mahdollinen data sattuisi olemaan avointa, niin sitähän voisi silloin käyttää missä vaan. Vuonna 1995 ei näy enää luetellun ruutuja, enkä nyt jaksanut katsoa mainitaanko paikkatietoaineistoja, mutta luultavasti sellaiset ovat olemassa (vesistöaluejakokin digitoitiin samoihin aikoihin). Kuitenkin lopussa näkyivät listana hävinneet ja yhdistyneet taajamat.
Oikeastaan kysymys on, miten nämä tulisi jäsentää luetteloartiokkeleittain. Tehdäänkö luettelo nykyisistä taajamista, johon päivitetään kulloinenkin nykytila ja entisistä taajamista, johon päivitetään lakanneet ja yhdistyneet, vaiko kaikki samaan, vaiko noita eri vuosien poikkileikkauksia vaiko kaikki nämä? En nyt osaa ilman pohdintaa ihan heti muodostaa käsitystä, mikä olisi paras. Joka tapauksessa täydellinen luettelo muutoksineen ajassa ja paikassa kunkin taajaman olemassaolon, nimen ja väkiluvun suhteen näyttäisi olevan mahdollista esittää koko maasta, kunnittain ja kustakin taajamasta.
Ja jos noita toisia rajauksia on vuodesta 1980, niin sijaintitietoakin on. Ja kysymys on, että onkohan tuo vanhempikin sijaintitieto mahdollisesti joskus viety myös paikkatietomuotoon? Jos nimittäin sen aikoisi viedä, niin olisi hyvä tutkia ensin, onko se jo tehty aiemmin. Tosin se on jo niin iso työ, että pitäisi olla aika hyvä koodari ja sittenkin saada data numeerisena, että se onnistuisi vapaaehtoistyönä, ja sitten vielä sen mahdollisen koodarin pitäisi haluta tehdä vapaaehtoistyönä juuri tämä eikä jotain muuta. OpenStreetMap-puolellahan kyllä onkin tehty vaikka mitä, ja siellähän juuri on koodaustaitoisia paikkatietoammattilaisia.
--Urjanhai (keskustelu) 19. maaliskuuta 2018 kello 15.11 (EET)[]

Yksi vaihtoehto olisi laittaa kaikki samaan:

Taajama Kunta 1960 1970 (1975?) 1980 1985 1990 1995 2000 (2005?) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Lisätietoja
Taajama Kunta 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 Yhdistymiset yms.

Toinen vaihtoehto olisi jakaa vuodet 1960–2005 ja 2011–2016 eri taulukkoon, jos kerran rajausmenetelmä muuttui silloin. Tämän mukaan muutos olisi tapahtunut 2010. Vuosi 1975 täytynee jättää pois, jos tietoja ei löydy ja on kyseenalaista voiko vuotta 2005 lisätä, kun aineistoa ei ole Internetissä. Taulukot olisivat silloin:

Taajama Kunta 1960 1970 (1975?) 1980 1985 1990 1995 2000 (2005?) Lisätietoja
Taajama Kunta 123 123 123 123 123 123 123 123 123 Yhdistymiset yms.

ja

Taajama Kunta 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Lisätietoja
Taajama Kunta 123 123 123 123 123 123 Yhdistymiset yms.

Pinta-aloja tuohon ei kannata enää yrittää laittaa. Kunta-sarakkeen tekee ongelmalliseksi se, että kuntajako on muuttunut niin paljon. Ehkä pitäisi laittaa väestönlaskentahetken kunta sulkuihin, jos se on eri kuin nykyinen. Toisaalta entisen kunnan alueelle on myöhemmin voinut muodostua uusia taajamia. Lisäksi oikealla voisi olla yksi sarake nimenmuutoksille, yhdistymisille, taajaman syntymiselle ja lakkaamiselle. Jakoa kahteen taulukkoon puoltaisi se, että vuodesta 2011 alkaen muutokset pitäisi päätellä itse, kun taas aiemmat on dokumentoitu paperille. --Raksa123 (keskustelu) 19. maaliskuuta 2018 kello 15.41 (EET)[]

Tämä on niin monitahoinen kokonaisuus, että juuri nyt muiden asioitten kanssa kiireisenä en ehdi millään paneutua, vaikka aihe onkin hyvin kiinnostava. Kuntajaon muutokset on tärkeä jotenkin huomioida, koska yhden ajankohdan kuntajako ei ole toista ensisijaisempi. Toisaalta alun perinkin taajamat on määritelty kunnista irrallaan, ja silloin kunkin hetkinen kuntaan kuuluminen on taajamalle vain ikään kuin tiedon hallintaa ja jäsentämistä helpottava taustatieto.
Sillä välin kun tätä mietitään tai kehitellään on sitä vastoin ilmeisesti hyvin helppo päivittää nykyisten ja entisten taajamien elinkaaria taajama- ja kunta-artikkeleihin. Kun tieto entisten ja nykyisten taajamien elinkaaresta saadaan artikkeleihin, se syventää artikkelien tietosisältöä merkittävästi. Siihen en nyt osaa ottaa kantaa voisiko mallineessa luetella myös entisiä taajamia, ainakin artikkeleissa se on hyvin kiinnostava tieto. Joka tapauksessa nämä netissä olevat lähteet kannataa esitellä jossain sopivassa artikkelissa, jossa samalla voi esitellä taajamamnäärittelyn historiaa ja käyttöä eri aikona. Se on tärkeää, koska näin julkaisuissa olevan arvokkaan ja hyödyllisen tiedon käytettävyys paranee.
Ja vielä kolmantena, kun noissa on tuo täsmällinen taajamatieto, niin se kannattanee syöttää myös wikidataan. (Vähän nniin kuin järvien järvinumerot.) Tällekään vain en ehdi tehdä mitään.--Urjanhai (keskustelu) 19. maaliskuuta 2018 kello 20.31 (EET)[]

Vuoden 2017 taajamatMuokkaa

Täällä http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__vrm__vaerak/statfin_vaerak_pxt_027_fi.px/?rxid=fa7a334f-0d81-46e3-934f-744bd1a648d9 on julkaistu nyt uusimman (31.12.2017) taajamarajauksen mukainen taajamaluettelo. Olen listannut tässä havaitsemani muutokset vuoteen 2016 verrattuna.

August-54 (kommentit) 30. lokakuuta 2018 kello 13.45 (EET)[]

Tämän kuten aiempienkin vastaavien luettelojen taajamien aluerajaukset kiinnostaisivat. Olisiko näitä saatavilla jossain avoimena paikkatietona tms.? Tiedot taaja-aineistojen aluerajauksista olisivat hyödyllisiä esimerkiksi kylistä ja kirkonkylistä sekä kaupungeista ja kaupunginosista keskusteltaessa ja näistä kirjoitettaessa. Tietääkö kukaan mistä rajaukset saisi kartta-aineistona? Tilastoissa kerrottu maapinta-alahan antaa suuntaa, muttei anna selkeitä rajoja (kartalla) näille taajamille. --Paju (keskustelu) 24. helmikuuta 2019 kello 03.31 (EET)[]
En ehdi nyt ruveta kaivelemaan, mutta avoimena paikkatietona olevia datoja on katseltavina MML:n Paikkatietoikkuna -karttapalvelussa, ja kun sieltä katsoo tiedontuottajan ja metadatan, niin voi kaivella tiedontuottajan sivuilta. Jonain vuonna muistin että selvitin kyselemällä jonkun vrk:n datan niin se oli vrk:n sivuilla valikkopolkuun sijoitettu johonkin aika vaikeaan paikkaan.--Urjanhai (keskustelu) 24. helmikuuta 2019 kello 14.46 (EET)[]
Katsoin kuitenkin. Taajamat 2016 löytyvät paikkatieoikkunan karttaikkuna-karttapalvelusta Suomen ympäristökeskuksen tuottamien aineistoijen joukosta: [1]. Luultavasti ainakin ne (ehkä muitakin vuosia?) pitäisi löytyä silloin Ympäristöhallinon avoimen paikkatiedon latauspalvelusta. Lisäksi muiden vuosien taajamia voi katsoa, olisiko niitä Lounaistiedon karttapalvelussa. Siellä näkyi olevan taajamat 2013, jostain datasta siellä on joskus ollut useampiakin poikkileikkauksia, mutta ei nyt näköjään tästä.--Urjanhai (keskustelu) 24. helmikuuta 2019 kello 14.52 (EET)[]
Joitain aiemia taajamaluetteloita saataa olla myös vrk:n julkaisuina, joiista joitain on ollut tilattavina paperisina, joitain ehkä netissä. Muistelisin kuitenkin ettei karttoja ole välttämättä ollut. Sen sijaan SYKE:llä on runsaasti yhdyskuntarakennedataa myös julkaisuina ja karttatulosteina netissä ja myös avoimena datana. En ole kuitenkaan varma onko juuri tilastollisia taajamia (itse asiassa muuten saattaa ollakin, ja voi ehkä olla useampinakin poikkileikkauksina). Lisäksi onä ruutuaineistoista muuten pidemälle prosessoitua dataa hyvin monipuolisesti. Suosittelen.--Urjanhai (keskustelu) 24. helmikuuta 2019 kello 15.01 (EET)[]
Lisäksi on vielä tilastollista taajamaa pienempiä kyläalueita, jotka on muodostettu samalla periaatteella.--Urjanhai (keskustelu) 24. helmikuuta 2019 kello 15.13 (EET)[]
Tässä yksi julkaisu: [2]. Tässä karttapalvelu, jossa tilastollisista ttajamista kuitenkin on edetty monipuolisempaan vyöhykkeisyyteen: [3]. Googlaamalla Maaseut-kaupunki-luokitus, löytyy tästä myös julkaisuja ja karttatulosteita SYKE:n alta, esim. tuosta edeten: [4].--Urjanhai (keskustelu) 24. helmikuuta 2019 kello 15.09 (EET)[]
Kiitos näistä vinkeistä! SYKEen taajamakäsitteet (2016) sivistävät. Tuo Paikkatietoikkunasta kaivamasi karttanäkymä on hyödyllinen ehkä jo Kylät-viikkokisassa (vaikken ehkä paljoa osallistu) tai viimeistään, jos lykätään käyttäjä:Tappisen vuosi sitten läynnistämää Wikiprojekti:Itä-Suomea eteenpäin kesälle sijoittuvalla viikkokisalla ja sen alueen kuvaussafareita suunnittelemalla. Itse edustan kantaa, että kunta-artikkelien ja kylien wikimerkittäviä kohteita sopii ja tulisi kuvata samalla reissulla ja mieluusti vähintään samalla painolla, jos menee ainakin Wikimedia Finlandin tukemana eri paikkakunnille kuvataiteen kohteita kuvaamaan tai koulutusta pitämään. Merkittävä osa kuvaussafarien valmistelua on kerätä ja kasata wikimerkittävien kohteiden (voi painottaa omaa kiinnostustaan) luetteloa taideobjektien luettelon ohella. Mieleellään saa lykätä liikkeelle uupuvia artikkeleitakin (koordinaatteineen). --Paju (keskustelu) 25. helmikuuta 2019 kello 01.13 (EET)[]
Palaa sivulle ”Luettelo Suomen taajamista”.