Kemian työsuojeluneuvottelukunta

Kemian työsuojeluneuvottelukunta (KETSU) toimii sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä. KETSU on ministeriön apuna kemialliseen ja biologiseen työsuojeluun liittyvissä asioissa. Neuvottelukunnan tehtävistä on tarkemmin säädetty valtioneuvoston päätöksessä kemian työsuojeluneuvottelukunnasta (273/ 1997). Valtioneuvoston päätöksen mukaan neuvottelukunnan tehtävänä on:

  1. Seurata alan kehitystä ja tehdä esityksiä kemiallisen ja biologisen työsuojelun edistämisestä.
  2. Valmistella työturvallisuuslaissa tarkoitettuja valtioneuvoston päätöksiä, jotka koskevat vaarallisista kemiallisista aineista tai biologisista tekijöistä aiheutuvien terveysvaarojen ehkäisemistä.
  3. Antaa lausuntoja merkittävistä kemiallisista ja biologisista työsuojelua koskevista turvallisuustiedotteista, kuten työpaikan ilman epäpuhtauksista.[1]

KETSU jakautuu viiteen jaostoon: työjaosto, asbestijaosto, HTP-jaosto, ATEX-jaosto sekä riskijaosto.

LähteetMuokkaa