Kazakstanin kaivosteollisuus

Kazakstanin kaivosteollisuus on kansantaloudellisesti merkittävä toimiala. 2010-luvun alussa Kazakstan tuotti johtavana maana 36% maailman uraanista, toiseksi eniten kromiittia, 16% maailmantuotannosta, neljänneksi eniten ensimmäisen tuotantovaiheen titaania, 11% maailmantuotannosta, 8% maailman kadmiumista, 3% maailman magnesiumista sekä maailman viidenneksi eniten reniumia, 6% maailmantuotannosta.

Merkittäviä kaivosyhtiöitä ovat Eurasian Natural Resources Corp plc, joka on brittiläinen alumiinin, teräsmetalliseosten ja rautamalmin tuottaja sekä Kazakhmys plc, joka on myös brittiläinen ja tuottaa kuparia sekä sinkkiä sekä Kazakstanin valtion Kazatomprom, joka tuottaa uraania ja harvinaisia metalleja. Lisäksi merkittävä toimija, on Kazzinc, jonka enemmistön omistaa sveitsiläinen Glencore International