Kauna (lat. lodiculae, engl. lodicule) on joidenkin heinäkasvien kukissa oleva kalvomainen lehti[1], joka sijaitsee tähkylän sisähelpeen sisäpuolella[2]. Kaunoja on tavallisesti kaksi, joskus harvoin kolme, joskaan useilla lajeilla niitä ei ole ollenkaan. Kaunoja on pidetty kukan kehän sisemmän kiehkuran jäänteinä.[3]

Lähteet muokkaa

  1. Suomalainen tietosanakirja, Weilin+Göös 1989–1993, ISBN 951-35-4644-6, hakusana kaunat
  2. Rauno Tirri et al.: Biologian sanakirja, Otava 2003, ISBN 951-1-17618-8, hakusana kaunat
  3. Uusi tietosanakirja, Tietosanakirja oy 1960–1966, hakusana kaunat