Katallaktiikka tai katallaksia on itävaltalaisen taloustieteilijän Friedrich von Hayekin käyttämä termi, joka on tarkoitettu vaihtoehdoksi sanalle talous (economy). Sana on peräisin kreikan kielen sanasta ”katallasso” (καταλλάσσω), joka tarkoittaa karkeasti suomennettuna ”vaihtaa” tai ”muuttaa vihollinen ystäväksi”.[1]

Hayek kritisoi talouden englannin kielistä nimeä ”economy”, joka periytyy kreikan kielen kantasanasta oikonómos (οἰκονόμος). Oikonómos tarkoittaa ”kotitalouden hoitoa”, mikä on Hayekin mielestä liian suppea käsite taloudelliselle toiminnalle ja antaa virheellisen käsityksen siitä, kuinka se olisi taloudellisten toimijoiden ainoa tavoite.[1] Hayekin mukaan taloudessa on kyse lukuisten eri toimijoiden hajautetusta toiminnasta vapaaehtoisilla markkinoilla, joissa heillä kaikilla on hyvin erilaisia ja ristiriitaisia tavoitteita, joidenka saavuttamiseksi he tarvitsevat muiden toimijoiden kanssa tehtäviä vaihtoja. Katallaktiikka on prakseologinen teoria siitä miten hintamekanismi synnyttää vapailla markkinoilla kysynnän ja tarjonnan lakien mukaisesti spontaania järjestystä erilaisten toimijoiden tiedostamatta tai siihen pyrkimättä. Se pyrkii tarkastelussaan ottamaan huomioon kaiken mahdollisen toiminnan, joka vaikuttaa hinnanmuodostukseen ja jäljittämään nämä hintoihin vaikuttavat tekijät aina takaisin yksilöllisten taloudellisten toimijoiden päätöksentekoon markkinoilla. Katallaktiikka pyrkii selittämään hintoja "sellaisena kuin ne ovat", eikä "sellaisena joiden niiden tulisi olla". Katallaktiikan lait eivät ota kantaa moraaliarvioihin, vaan pyrkivät tarkkaan, objektiiviseen ja universaaliin validiteettiin.

Katso myösMuokkaa

LähteetMuokkaa

  1. a b Friedrich Hayek: Law, Legislation and Liberty, Vol. 2, s. 108-109. University of Chicago Press, 1978. ISBN 978-0226320830.