Katallaktiikka

Taloustieteen teoria hinnanmuodostuksesta ja markkinamekanismin luomasta järjestyksestä

Katallaktiikka tai katallaksia on itävaltalaisen taloustieteilijän Friedrich von Hayekin käyttämä termi, joka on tarkoitettu vaihtoehdoksi sanalle talous (economy). Sana on peräisin kreikan kielen sanasta ”katallasso” (καταλλάσσω), joka tarkoittaa karkeasti suomennettuna ”vaihtaa” tai ”muuttaa vihollinen ystäväksi”.[1]

Hayek ei ollut tyytyväinen taloustieteen älylliseen kehityssuuntaan, ja hän mm. kritisoi talouden englanninkielistä nimeä ”economy”, joka periytyy kreikan kielen kantasanasta oikonómos (οἰκονόμος). Oikonómos tarkoittaa ”kotitalouden hoitoa”, mikä on Hayekin mielestä aivan liian suppea käsite kuvaamaan taloudellista vuorovaikutusta ja vaihdantaa markkinoilla. Lisäksi se antaa Hayekin mukaan virheellisen käsityksen siitä, kuinka taloudellisilla toimijoilla olisi yhteneväiset tavoitteet jotka eivät olisi ristiriidassa keskenään.[1] Hayekin mukaan taloudessa on kyse lukuisten eri toimijoiden hajautetusta toiminnasta vapaaehtoisilla markkinoilla, joissa heillä kaikilla on hyvin erilaisia ja ristiriitaisia tavoitteita, joidenka saavuttamiseksi he kuitenkin tarvitsevat muiden toimijoiden kanssa tehtäviä vaihtoja. Katallaktiikka on prakseologinen teoria siitä miten hintamekanismi synnyttää vapailla markkinoilla kysynnän ja tarjonnan lakien mukaisesti spontaania järjestystä erilaisten toimijoiden tiedostamatta tai siihen pyrkimättä. Se pyrkii tarkastelussaan ottamaan huomioon kaiken mahdollisen toiminnan, joka vaikuttaa hinnanmuodostukseen ja jäljittämään nämä hintoihin vaikuttavat tekijät aina takaisin yksilöllisten taloudellisten toimijoiden päätöksentekoon markkinoilla. Katallaktiikka pyrkii selittämään hintoja "sellaisena kuin ne ovat", eikä "sellaisena joiden niiden tulisi olla". Katallaktiikan lait eivät ota kantaa moraaliarvioihin, vaan pyrkivät tarkkaan, objektiiviseen ja universaaliin validiteettiin.

Tämä artikkeli on tynkä. Voit auttaa Wikipediaa laajentamalla artikkelia.

Katso myösMuokkaa

LähteetMuokkaa

  1. a b Friedrich Hayek: Law, Legislation and Liberty, Vol. 2, s. 108-109. University of Chicago Press, 1978. ISBN 978-0226320830.