Kartellivirasto

Kartellivirasto oli Suomessa vuosina 1958–1964 toiminut valtion virasto, jonka tehtävänä oli valvoa talouselämässä esiintyneitä kilpailunrajoituksia. Kartellivirastona toimi patentti- ja rekisterihallituksen kartelliosasto. Kartellivirasto korvattiin 1964 elinkeinovapausvirastolla. Yhtiöt ja elinkeinonharjoittajat olivat velvollisia kehotuksesta ilmoittamaan kartellivirastolle kartellisopimuksen tai muun kilpailua rajoittavan järjestelyn, jossa nämä olivat mukana. Kehotuksesta oli myös ilmoitettava yksinoikeudesta jonkin toiminnan harjoittamiseen ja määräävästä asemasta jollakin elinkeinotoiminnan alalla. Ilmoitusvelvollisuus koski myös yrittäjien yhdistyksiä ja muita yhteisöjä, jos tällainen yhteisö oli saanut kilpailunrajoituksen aikaan tai pannut sen toimeen.[1]

Kartellivirastoon ei tarvinnut ilmoittaa sopimuksista ja järjestelyistä, jotka koskivat työmarkkinoita, vientituotteiden tarjontaa ulkomailla, tuontitavaroiden hankintaa ulkomailta tai suomalaisten laivakuljetusten tarjontaa kansainvälisillä rahtimarkkinoilla. Selvittämistään kilpailunrajoituksista kartellivirasto piti kartellirekisteriä ja kartelliviraston yhteydessä toimi kartelliasiain neuvottelukunta.[1]

Patentti- ja rekisterihallituksen kartelliosastoa johti valtioneuvoston määräämä lainopillisen koulutuksen saanut osastopäällikkö. Muut toimen haltijat otti tehtäviinsä patentti- ja rekisterihallituksen ylijohtaja. Kartelliosastossa käsiteltävät asiat ratkaisi yleensä osastopäällikkö, mutta ylijohtajalla oli valta ottaa vireillä ollut asia käsiteltäväkseen ja ratkaistavakseen.[2]

LähteetMuokkaa

  1. a b Laki talouselämässä esiintyvien kilpailunrajoitusten valvonnasta, 47/1957
  2. Kartelliasetus, 50/1958