Karl Enckell

suomalainen toimittaja

Karl Enckell (1. kesäkuuta 1853 Elimäki6. heinäkuuta 1937 Joroinen) oli suomalainen maatalouden ja erityisesti maanviljelystalouden asiantuntija.

Enckellin vanhemmat olivat kirkkoherra Robert Toussaint Enckell ja Beata Sofia Schwartz. Hän tuli filosofian kandidaatiksi 1881 ja agronomiksi 1882. Apulaislääninagronomina Vaasassa Enckell toimi 1881–1891, Harjun maanviljelyskoulun johtajana 1891–1897, Kurkijoen maamiesopiston johtajana 1897–1902 ja Mustialan maanviljelys- ja meijeriopiston vt. johtajana 1902–1907. Filosofian lisensiaatiksi (tohtoriksi) Enckell valmistui 1908, ja hänen väitöskirjansa aiheena oli Om arbetsintensiteten å Mustiala egendoms åkercirkulationer åren 1899–1906 I; kirjan toinen osa ilmestyi samana vuonna. Hän toimi Helsingin yliopistossa maanviljelystalouden opettajana vuodesta 1907 ja Teknillisen korkeakoulun agronomian opettajana 1909–1926. Yliopiston maanviljelystalouden professorina Enckellin oppituoli 1910–1926 oli ensimmäinen Pohjoismaissa. Väitöskirjan ohella Enckellin huomattavimpia julkaistuja tutkimuksia olivat Maatilan hoito-oppi (1909), Lantbruksekonomi I, Lantbrukets driftslärä (1918, J. E. Sunilan kanssa) sekä Grunderna för värdering och beräkning i landshushållning (1919). Hän kirjoitti lisäksi omalta alaltaan ahkerasti sanoma- ja aikakauslehtiin ja toimi sekä perustamansa aikakauskirjan Tidskrift för Finlands svenska lantmän päätoimittajana 1919–1927 että Odalmannen-lehden päätoimittajana 1920–1927. Enckell kuului useisiin valtionkomiteoihin, ja hän oli Maataloustieteellisen seuran perustajia 1909.

Enckellin ensimmäinen puoliso vuodesta 1887 oli Elin Augusta Calonius (1865–1894) ja toinen vuodesta 1896 Vesta Charlotta Edgren (1871–1947). Enckellin lapsia toisesta avioliitosta olivat kirjailija ja kirjallisuudentutkija Olof Enckell (1900–1989), taidemaalari Torger Enckell (1901–1991) sekä kirjailija ja runoilija Rabbe Enckell (1903–1974).

Lähteet muokkaa

  • Ellonen, Leena (toim.): Suomen professorit 1640–2007, s. 870. Helsinki: Professoriliitto, 2008. ISBN 978-952-99281-1-8.
  • Heikinheimo, Ilmari: Suomen elämäkerrasto, s. 165–166. Helsinki: Werner Söderström Osakeyhtiö, 1955.

Aiheesta muualla muokkaa