Kantilaisuus

Immanuel Kantin filosofian pohjalle rakentuvat filosofiset näkemykset

Kantilaisuudella tarkoitetaan filosofisia näkemyksiä, jotka rakentuvat Immanuel Kantin filosofian pohjalle.[1] Kantilaisuus voidaan jakaa erilaisiin ryhmiin:

Kantilaiset suuntaukset yrittivät ratkaista muun muassa suhdetta olion ja ilmiön välillä sekä monia muita riittämättömäksi koettuja Kantin ajatuskehitelmiä. Osa pyrki säilyttämään Kantin muotoilut sellaisenaan, osa muokkasi ja laajensi tämän filosofiaa. Hegeliläisyyden ajauduttua filosofisiin ja erityistieteellisiin vaikeuksiin syntyi uuskantilaisuus, jossa tehtiin paluu Kantin ajatuksiin.[1]

Termiä ”kantilaisuus” voidaan käyttää edelleen nykyfilosofiassa kuvaamaan tiettyjä mielenfilosofisia, tietoteorisia ja eettisiä näkemyksiä. Etiikassa kantilaisuus on velvollisuusetiikan pääsuunta.

Kantilaisia ja uuskantilaisia filosofeja muokkaa

Lähteet muokkaa

  1. a b Nimitys: kantilaisuus. Tieteen termipankki. Viitattu 28.7.2015.

Katso myös muokkaa

Aiheesta muualla muokkaa