Kameraalinen

julkiseen talouteen tai hallintoon liittyvä asia

Kameraalinen (lat. camera 'hovin talousvirasto') tarkoittaa julkiseen talouteen ja hallintoon liittyviä asioita.[1] Julkiseen talouteen kuuluvat verotusasiat ja monet tilinpitoon liittyvät hallintoasiat.

Kameraalitieteet

muokkaa

Kameraalitieteisiin kuuluivat ne tieteenhaarat, jotka käsittelivät valtiontalouden perusteita eli hallitsijan kamarin hoitoa ja kartuttamista.[1] Ne kehittyivät Saksassa 1600-luvulla. Kameraalitieteet jaettiin kameralistiikkaan ja kameraalilainoppiin. Edellisestä on kehittynyt nykyinen finanssioppi ja jälkimmäisestä finanssi(hallinto)oikeus.

Kameraalitutkinto

muokkaa

Kameraalitutkinto oli virkatutkinto, joka oli käytössä Ruotsin yliopistoissa (ml. Turun akatemia) 1799–1863. Tutkinto lakkautettiin Suomen tultua suurruhtinaskunnaksi 1809, mutta se palautettiin 1817 eri nimellä. Vanha nimi palasi käyttöön 1828 Keisarillisessa Aleksanterin-Yliopistossa. Tutkinto antoi pätevyyden virkoihin Suomen valtosihteerinvirastossa, senaatin talousosastolla ja yleisessä revisionioikeudessa. Lisäksi tutkinnon suorittanut sai toimia lääninsihteerinä ja lääninkamreerina. Tutkintovaatimuksena oli ylioppilastodistus, tarvittavat siviilioikeudelliset ja tieteelliset tiedot kullekin viralle. Tutkinto jakaantui jossain vaiheessa ylempään ja alempaan tutkintoon ja ne yhdistettiin vuonna 1871 tutkintouudistuksessa.[2]

Uuudistuksen jälkeen kameraalitutkinto oli alempi hallintotutkinto, jonka saattoi suorittaa Keisarillisen Aleksanterin-Yliopiston lainopillisessa tiedekunnassa vuosina 1871–1894.[1] Muut keisarillisen julistuksen 17B/1871 tuntemat tutkinnot olivat yleinen oikeustutkinto ja tuomarintutkinto. Talous- ja hallintolainsäädännön tuntemusta korostavasta kameraalitutkinnosta kehittyi alempi oikeustutkinto (nyk. oikeusnotaari), ja se tuotti kelpoisuuden alempiin hallintovirkoihin. Kameraalitutkinto lakkautettiin keisarillisella julistuksella 35D/1894.

Kameraalihovi

muokkaa

Kameraalihoviksi kutsuttiin Vanhan Suomen veronkanto- ja talousasioita 1700-luvulla hoitanutta virastoa, joka sijaitsi Viipurissa.[1]

Kameraalisiirto

muokkaa

Kameraalisiirrosta säädettiin lailla nro 183/1925. Kun Suomen kunnallista, oikeudellista tai hallinnollista jakoa muutettiin, saattoivat saman tilan eri tilukset joutua eri hallinto- tai tuomiopiiriin. Jos tilan eri tilukset haluttiin erottaa myös kameraalisessa suhteessa toisistaan, piti tehdä kameraalisiirto. Erottamisen suoritti maaherra valtioneuvoston määräyksestä lohkomislainsäädännön mukaisesti. Käytännön työn teki toimitusmaanmittari maaherran määräyksestä.

Kameraalimerkintä

muokkaa

Kameraalimerkinnäksi nimitetään vanhoissa käsikirjoituksissa olevia, myöhemmästä voudinkirjaksi tai muuksi tilikirjaksi sitomisesta johtuvia merkintöjä.

Katso myös

muokkaa

Lähteet

muokkaa
  1. a b c d Facta 2001, 7. osa, palsta 540. WSOY 1981.
  2. Förvaltningshistorisk ordbok Svenska litteratursällskapet i Finland. Viitattu 26.10.2020.