Kamenka (Arkangelin alue)

Kamenka (ven. Каменка) on kaupunkimainen taajama Arkangelin alueen koillisosassa Pohjois-Venäjällä. Taajama sijaitsee Vienanmereen laskevan Mezenjoen vasemmalla rannalla, noin 30 km Mezeninlahdesta ylävirtaan, Kamenkajoen yhtymäkohdassa. Joen toisella rannalla noin 5 km ylävirtaan sijaitsee Mezenin kaupunki, joka on Mezenin piirin hallinnollinen keskus.

Kamenka syntyi 1892, kun Kamenkajoen suulle rakennettiin saha, jonka tuotanto heti alkuun laivattiin ulkomaille. 1920-luvulla perustettiin toinen saha, ja 1929 sahat yhtyivät suuremmaksi Mezenski (№ 48) -sahalaitokseksi. Kaupunkimaisen taajaman statuksen Kamenka sai 1938.

Parhaimmillaan 1970-luvun alussa Kamenkassa oli noin 7000 asukasta, nykyään noin 3000.