Avaa päävalikko
Tämä artikkeli käsittelee Rauman Kalatoria. Nimen muita merkityksiä on lueteltu täsmennyssivulla.
Rauman Kalatori.

Kalatori on keskiajalta peräisin oleva aukio Vanhassa Raumassa. Se sijaitsee alueen kaakkoisosassa. Mukulakivillä päällystettyä toria reunustavat pääosin 1800-luvun alkupuolella rakennetut puutalot. Se on 1950-luvulta lähtien toiminut lähinnä paikoitusalueena. Kesäaikaan torilla on myös myyntikojuja.

HistoriaMuokkaa

Kalatori ympäristöineen on Rauman keskiaikaisen kaupungin vanhinta osaa. Sen kaakkoispuolella sijaitsevat Pyhän Kolminaisuuden kirkon rauniot. Paikalla on ollut vanhempi puukirkko jo 1200- tai viimeistään 1300-luvuilla. Nykyisin rauniona oleva kivikirkko on peräisin 1400-luvulta. Kirkon tuhouduttua tulipalossa vuonna 1640, menetti Kalatori merkitystään ja kaupankäynti siirtyi vähitellen nykyiselle Kauppatorille.

Kalatorilla on oletettu olleen myös Rauman vanhimman sataman. Alueen maaduttua se on toiminut aluksi peltona ja laidunmaana. Vuosina 2009 ja 2010 suoritetuissa arkeologisissa kaivauksissa tehtyjen löytöjen perusteella selvisi, että paikalla on sijainnut tori jo 1400– 1500-luvuilla.

Tori on aikaisemmin tunnettu usealla eri nimellä. Vanhimmassa, 1600- ja 1700-lukujen vaihteesta peräisin olevassa Rauman kartassa se on nimellä Karjatori. Myöhemmin se esiintyy nimillä Vähätori ja Uusi tori. Nykyisen nimensä Kalatori sai 1800-luvun lopulla.

 
Hotelli Vanha Rauma.

Torin ympäristön rakennuksiaMuokkaa

Pajalan tonttiMuokkaa

Torin itälaidalla sijaitsevalla Pajalan tontilla ovat muun muassa vuodelta 1831 oleva Pajalan talo sekä 1930-luvulla valmistunut funkistyylinen liikerakennus. Rauman Osuuskauppa avasi ensimmäisen liikkeensä Pajalan talossa vuonna 1906 ja sillä oli toimintaa rakennuksessa aina 1970-luvulle saakka.[1]

Funkistalon rakensi Pajalan tontille SOK:n rakennusosasto vuonna 1937. Se muutettiin hotellikäyttöön 1980-luvulla. Nykyään rakennuksessa toimii Hotelli Vanha Rauma. Aikaisemmin se on tunnettu nimillä Hotelli Kalatori ja Kalatorin Majatalo.[2]

Pajalan tontin vieressä on aikaisemmin sijainnut myös pappila. Rakennus on kuitenkin hävinnyt jo 1700-luvulle tultaessa.

MarelaMuokkaa

 
Marela.
Pääartikkeli: Marela

Kalatorin pohjoislaidalla sijaitseva Marela on nykyään museona toimiva vuonna 1825 valmistunut rakennus. Se on saanut nimensä paikalla olleen talon 1700-luvulla omistaneesta laivanvarustaja Abraham Marelinistä. Rakennuksen nykyinen ulkoasu on peräisin 1800-luvun lopulta, jolloin sen omisti kaupungin varakkaimpiin laivanvarustajiin kuulunut Gabriel Granlund. Vuodesta 1979 lähtien talo on toiminut Granlundin perheen elämää esittelevänä kotimuseona.

Muut rakennuksetMuokkaa

Kalatorin länsireunan pohjoisosassa sijaitsee vuodelta 1843 peräisin oleva kaksikerroksinen rakennus. Sitä on remontoitu liiketiloiksi 1910- ja 1920-luvuilla. Eteläosassa on samana vuonna rakennettu asuinrakennus.

Torin etelälaidalla sijaitsee kaksiosainen Patola-nimellä tunnettu liike- ja asuinrakennus. Sen asuinosa on rakennettu vuonna 1844. Liikerakennus on 1930-luvulta.

LähteetMuokkaa