Kalastusvakuutusyhdistys

Kalastusvakuutusyhdistys on kalastusvakuutukseen erikoistunut vakuutusyhdistys. Suomessa toimii kuusi kalastusvakuutusyhdistystä ja Ahvenanmaalla keskinäinen vakuutusyhtiö. Kalastusvakuutusyhdistykset vakuuttavat päätoimisten ammattikalastajien kalastusvälineitä, esimerkiksi kalastusaluksia ja kalanpyydyksiä. Tätä kutsutaan kalastusvakuutukseksi. Kalastusvakuutusyhdistysten toimintaa ohjaavia säädöksiä ovat muun muassa laki kaupallisen kalastuksen vakuutustuesta, vakuutusyhdistyslaki ja vakuutussopimuslaki.

Kalastusvakuutusyhdistyksiä (suluissa toimipaikka)

Aiheesta muualla Muokkaa