Kaaderi

sotilastermi, yksilö tai ydinjoukko joka johtaa, kouluttaa ja organisoi yksikköä

Kaaderi (ransk. cadre, "kehys") on nimitys, jota käytetään yksilöstä tai ydinjoukosta, joka johtaa, kouluttaa ja organisoi yksikköä. Kaaderi on alkuperältään ja myös nykykäytössä lähinnä vakinaista henkilöstöä tarkoittava sotilastermi, mutta sitä käytetään eri maissa myös politiikassa ja yrityselämässä.

Toisen maailmansodan aikana perustetun Yhdysvaltain 92. divisioonan kaaderiin kuuluneita aliupseereita kertausharjoituksessa.

Termin alkuperä muokkaa

Sana cadre on johdettu italian neliötä tarkoittavasta sanasta quadro, joka on puolestaan johdettu latinan neliötä tarkoittavasta sanasta quadrus.[1] Termiin liittyy myös quadruksesta johdettu ryhmää tarkoittava squadra, joka alun perin merkitsi neliön muotoista muodostelmaa sotilaita ja laajeni myöhemmin kuvaamaan ryhmien lisäksi suurempia yksiköitä, kuten eskadroonaa.[2][3]

Sotilastermi muokkaa

1700-luvun lopun Ranskassa sanalle cadre annettiin uusi merkitys[4] tarkoittamaan erityisesti joko olemassa olevan rykmentin upseeristoa tai tarvittavaa ja olemassa olevaa upseerikuntaa, joiden ympärille yksikkö voitiin perustaa. Rauhan aikana armeija ei tarvinnut suurta määrää värvättyjä sotilaita, mutta sodan uhatessa tai syttyessä oli tarpeen omata ammattitaitoinen reservin kehysjoukko, jota voitiin käyttää uuden yksikön värväämiseen, perustamiseen ja kouluttamiseen. Sotilasterminä sanan merkitys on säilynyt, mutta Suomessa sen tilalla käytetään nykyään termejä kantahenkilöstö tai vakinainen henkilöstö.

Politiikka muokkaa

Politiikassa termiä kaaderi ovat käyttäneet erityisesti vallankumoukselliset kommunistit. Vuonna 1902 Lenin puhui suunnannäyttäjistä, jotka tulisivat johtamaan vallankumousta. Kaaderit merkitsivät organisoituja poliittisia soluja, jotka levittäisivät kommunismin sanomaa vallankumouksen edistämiseksi ja ohjaisivat kansanjoukkoja sekä vallankumouksessa että sen jälkeen. Kaadereilla oli oma hierarkiansa. Vallankumouksen jälkeisen Kiinan kaaderi-konsepti on samankaltainen, mutta sitä sovelletaan yksilöllisemmin, ja sitä voidaan käyttää kenestä tahansa valta-asemassa olevasta poliittisen organisaation jäsenestä. Esimerkiksi puoluesihteeri on puolueen kaaderi, kansanarmeijan upseeri on kaaderiupseeri, virkamies on hallituksen kaaderi jne.[5]

Kaaderipuolue on sosiologi Maurice Duvergerin kehittelemässä klassisessa puoluejaottelussa yksi kolmesta puoluetyypistä. Duverger kutsui kaaderipuolueiksi niitä jäsenpohjaltaan suppeita ja organisaatioltaan väljiä puolueita, jotka olivat syntyneet parlamenttiryhmien ympärille aikana ennen laajaa äänioikeutta, erotuksena myöhemmin syntyneistä laajoista joukkopuolueista. Kaaderipuolueet olivat yleensä johtajavaltaisia.[6] Myöhemmässä poliittisessa kielenkäytössä kaaderipuolueilla on usein tarkoitettu vallassa olleiden kommunististen puolueiden tyyppisiä puolueita, eli siis eri asiaa kuin Duvergerin jaottelussa.

Yrityselämä muokkaa

Yrityselämässä kaaderi tarkoittaa lähinnä vakiintunutta johtokuntaa. Termi on käytössä varsinkin Ranskan yritysmaailmassa, jossa sitä käytetään erityisesti ylemmän palkkatason yrityksen työntekijöistä, ylimmästä johdosta (cadre supérieur) keskitason johtajiin ja päälliköihin (cadre moyen). Ranskassa termillä on omat sosiaaliset ja lailliset ulottuvuutensa, ja kaaderin statuksen saavuttaminen merkitsee parempaa palkkaa ja etuja. Vastaavasti kaaderit tekevät usein ylitöitä.[7]

Lähteet muokkaa

  1. Oxford Dictionaries: cadre definition (Arkistoitu – Internet Archive) Viitattu 26.5.2014
  2. David Booth: An Analytical Dictionary of the English Language, s. ccxix. , 1835.
  3. Lucy Bolton: Framed!: Essays in French Studies, s. 13-16. Peter Lang, 2007. ISBN 3039110438.
  4. http://www.cnrtl.fr/definition/cadre
  5. Nathan Field: The Fatal Dowry, s. 162-164. University of California Press, 1969. ISBN 0520015533.
  6. Rauli Mickelson: Suomen puolueet: Historia, muutos ja nykypäivä, s. 34–35. Vastapaino, Tampere 2007.
  7. Jon P. Alston, Sylvie Saillet: A Practical Guide to French Business, s. 21-23. iUniverse, 2003. ISBN 059526462X.