Kätkemisrikos

Kätkemisrikos määritellään Suomen rikoslain 32 luvun 1§:ssä toiminnaksi, jossa joku kätkee, hankkii, ottaa huostaansa tai välittää toiselta rikoksella saatua omaisuutta. Teon tunnusmerkistö poikkeaa eräiltä osin rahanpesusta, josta on samassa rikoslain luvussa säädetty erikseen rangaistukset. Teon maksimirangaistus on yksi vuosi ja kuusi kuukautta vankeutta. Törkeässä tekomuodossa, jolloin kyseessä on erittäin arvokas omaisuus, maksimi on neljän vuoden vankeus.

Aiheesta muuallaMuokkaa