Käpysaari (Tervo)

saari Tervossa

Käpysaari on Pohjois-Savon Tervossa Iisvesi–Virmasvesi–Rasvankin järvessä sijaitseva asuttu saari.[1]

Käpysaari
Sijainti
Vesialue
Korkein kohta
135 m [1]
Pinta-ala
4,93 km² [a]
Kartta

Yleistä

muokkaa

Käpysaari on 5,6 kilometriä pitkä ja 2,2 kilometriä leveä, ja sen pinta-ala on 4,93 neliökilometriä [a]. Se sijaitsee järvenosien keskellä siten, että saaren länsirannat ovat Iisvettä, kaakkoisrannat Virmasvettä ja koillisrannat Rasvankia. Käpysaareessa on leveä eteläosa, ja 2,6 kilometriä pitkä sekä 350–830 metriä leveä Aironiemi. Niemen kannaksen eri puolilla sijaitsevat Herrasenlahti ja Häyrynlahti. Muita ovat länsirannikon Ärminniemi, jonka suojaan jää Käpylahti, ja eteläpään Kiviniemi. Saaren maaperä on enimmäkseen hiekkamoreenia [2]. Saaren suurin mäki sijaitsee Aironiemen keskellä, jossa kallioinen Karjalaisenvuori kohoaa 135 metriä mpy. eli 37 metriä järven yläpuolelle [2]. Tämän ja luoteessa sijaitsevan Pulkkilansaaren väliin jää kapeimmillaan 50-metrinen Airosalmi. Mantereeseen kuuluva Lieteniemi lähes kohtaa Käpysaaren Kiviniemen kohdalla, jossa Lietesalmi on kapeimmillaan 30 metriä leveä. Salmen yli kulkee kylätien silta, jonka silta-aukko on vieläkin kapeampi. Itäpuolinen Linnonsaaren ja Käpysaaren välissä on matala ja kivinen Siltasalmi. Se olisi yli 70 metriä leveä, mutta pengertien silta-aukko kaventaa sitä lisää.[1]

Käpysaari ei ole järvellä yksin. Edellä mainittujen Linnonsaaren ja Pukkilansaaren lisäksi sen läheltä löytyy pienempiä saaria. Iisvedessä sijaitsee Airosalmessa Rauniosaari ja Peurasaari, Lietesalmen pohjoispuolella Käpy- ja Sammakkolahdella Rovonsaari. Rasvangin puolella Aironiemen itäpuolella ovat esimerkiksi Luhdansaari, Nuuvinsaari, Ahosaari, Koukkusaari, Haasiansaaret, Kangassaari ja Häyrynsaaret. Virmasveden puolella jäävät Mertasaari, Miekkakallio, Jäppisensaari ja Pirttisaari Linnonsaaren ja tämän saaren väliin.[1]

Saareen tulee Suonenjoen Mustolanmäeltä seututieltä 548 alkava yhdystie 16151, joka seuraa Lieteniemeä ja ylittää Lietesalmen Käpysaaren eteläpäässä. Tie kulkee Käpysaaren eteläosan poikki ja ylittää Siltasalmen siirtyen Linnonsaareen, jossa se päättyy Linnonsalmen rantaan. Karttapaikkaan on merkitty pari kilometriä pitkä talvitie, joka yhdistää Linnonsaaren Soukanlahden vastarannan Kellonniemeen. Saaressa on kolme kiinteästi asuttua tilaa ja lisäksi noin 20 vapaa-ajan asuntoa. Asutus muodostaa yhdessä Linnonsaaren asutuksen kanssa Käpysalon kulmakunnan. Saari on mainittu Valtioneuvoston asetuksessa saaristokunnista ja muiden kuntien saaristo-osissa (2012–2015) [3].[1]

Luontoarvoja

muokkaa

Saaren Rasvingin puoleisille rannoille ja pääosin Aironiemeen on perustettu usean maapalstan luonnonsuojelualueita. Laajin suojelualue on nimeltään Aironiemen suojelualue, joka muodostaa 2,6 kilometriä pitkän kaistaleen Rasvangin rantametsiä. Suojelualue muodostuu useasta maapalstasta. Turpeenniemi on erillinen Rasvangin saariston luonnonsuojelualueeseen kuuluva metsäpalsta. Aironiemen eteläpuolelle Häyrynlahden etelärantaan on merkitty vielä Häyrynlahden suojelualue. Suojelualueet ovat yksityisomistuksessa.[4]

Huomautukset

muokkaa
  1. a b Saaren pinta-alat on katsottu ruotsinkielisestä wikipediasta saaren omasta artikkelista, jossa saarelle on ilmoitettu pinta-ala ja sille lähde.

Lähteet

muokkaa
  1. a b c d e Käpysaari (sijainti maastokartalla) Karttapaikka. Helsinki: Maanmittauslaitos. Viitattu 15.4.2024.
  2. a b Käpysaari, maaperäkartta Karttaikkuna. Paikkatietoikkuna. Viitattu 15.4.2024.
  3. Valtakunnallinen saaristopoliittinen toimenpideohjelma 2012–2015, s.71 Syyskuu 2012. Työ- ja elinkeinoministeriö. Viitattu 15.4.2024.
  4. Käpysaari, suojelualueet Karttaikkuna. Paikkatietoikkuna. Viitattu 15.4.2024.