Jyrki Paaskoski

suomalainen historiantutkija

Jyrki Mikko Sakari Paaskoski (s. 1964) on suomalainen historiantutkija ja tietokirjailija. Paaskoski on filosofian tohtori ja dosentti. Hänen erikoisalojaan ovat Suomen ja Venäjän sekä Itä-Suomen historia, kulttuuri, talous ja politiikka, yritys- ja järjestöhistoria sekä elämäkerrat.[1]

Paaskoski väitteli tohtoriksi Helsingin yliopistossa vuonna 1997 tutkimuksellaan Vanhan Suomen lahjoitusmaat 1710–1826, ja on sen jälkeen julkaissut monografioita ja artikkeleita, yritys- ja järjestöhistorioita, laatinut näyttely- ja dokumenttielokuvakäsikirjoituksia sekä puhunut, luennoinut ja opettanut.[1]

Teokset Muokkaa

 • Perintönä säätiö. Matti Wilskan säätiö sr. Yliveto, 2022. 128 s.
 • Rettig. Yrityshistoriaa yhdeksässä polvessa. Parvs, Helsinki 2021. 390 s. Yhdessä Jouni Yrjänän kanssa.
 • Rajamaa, Etelä-Karjalan historia I. Toim. Jyrki Paaskoski ja Anu Talka. Edita, Keuruu 2018. 801 s.
 • Rajamaakunta, Etelä-Karjalan historia II. Toim. Jyrki Paaskoski ja Anu Talka. Edita, Keuruu 2019. 775 s.
 • Ihmisen arvo, Helsingin Diakonissalaitos 150 vuotta. Edita Publishing, Helsinki 2017. 453 s.
 • Inkerin kirkon neljä vuosisataa, Kansa, kulttuuri, identiteetti. (toim. Jouko Sihvo ja Jyrki Paaskoski). Kirjokansi 95/SKS: Helsinki 2015.
 • Oivallinen tarina, Savonlinnan Teatteri 1914–2014. Toim. Jyrki Paaskoski. Saarijärven Offset Oy, Saarijärvi 2014. 174 s.
 • Vanhan Suomen aika, Viipurin läänin historia IV (toim. Yrjö Kaukiainen, Risto Marjomaa ja Jouko Nurmiainen). Otava, Keuruu 2013.
 • Ammattitaidon edistäjä, osaajien kouluttaja, AEL 1922–2012. Karisto, Hämeenlinna 2012. 364 s.
 • Vanhan Suomen hallintohistoria – Gamla Finlands förvaltningshistoria, Vanhan Suomen arkistot – Arkiven från Gamla Finland (toim. Eljas Orrman & Jyrki Paaskoski). Arkistolaitoksen yleisluettelo VI. SKS:n toimituksia 1385 / Tieto, Arkistolaitoksen toimituksia 13. Bookwell Oy, Porvoo 2012, s. 17–166.
 • Oppineiden yhteisö. Suomalainen Tiedeakatemia 1908–2008. Otava, Helsinki 2008. 447 s.
 • Itärajan vartijat, 4, 1700-luku. Schildt, Espoo 2005, s. 171–334. Sama myös ruotsiksi 2004, s. 171–332.
 • Luonnon vihreä ajatusviiva, Punkaharjun kansallismaisema (toim. Jyrki Paaskoski). Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1045, Helsinki 2005.
 • Vastuu ja velvoitus. Kolme sukupolvea Saastamoisen perheyrityksessä. Saastamoisen säätiö, Helsinki 2005. 279 s.
 • Viipuriin ja maailmalle. Saimaan kanavan historia. Otava, Helsinki 2002. 367 s.

Lähteet Muokkaa

 1. a b Literata - Jyrki Paaskoski - Asiantuntemus literata.fi. Viitattu 18.3.2023.