Julia (Augustuksen tytär)

Julia tai Julia vanhempi (39 eaa.14 jaa.) oli Rooman keisari Augustuksen tytär. Hänen äitinsä oli Augustuksen toinen vaimo Scribonia. Julia oli kolmesti naimisissa. Hänen ensimmäinen aviomiehensä oli Marcus Claudius Marcellus. Tämän kuoleman jälkeen Julia oli naimisissa esimerkiksi Marcus Vipsanius Agrippan kanssa. Agrippan kuoleman jälkeen hänet naitettiin Tiberiukselle. Julia sai Agrippan kanssa viisi lasta ja Tiberiuksen kanssa yhden lapsen, joka kuitenkin kuoli ennen aikuisikään ehtimistä. Myöhemmin Augustus karkotti tyttärensä Roomasta. Julian kuolemasta ei ole päästy selvyyteen. Erään teorian mukaan Augustuksen kuoleman jälkeen hänen seuraajansa Tiberius hankkiutui eroon entisestä vaimostaan Juliasta näännyttämällä tämän nälkään noin vuonna 14.

ElämäMuokkaa

NuoruusMuokkaa

Julia syntyi Augustuksen avioliitosta Scribonian kanssa. Tämä avioliitto päättyi kuitenkin eroon samana päivänä kun Julia syntyi. Augustus otti uudeksi vaimokseen Livia Drusillan.

Julia oli Augustuksen ainoa lapsi ja oli siten dynastian jatkuvuuden kannalta tärkeässä asemassa. Hän sai varsin ankaran kasvatuksen ja joutui jo varhaislapsuudessaan poliittisen kaupankäynnin maksuvälineeksi: Julia kihlattiin 2-vuotiaana Marcus Antonius Antylluksen kanssa, joka oli Marcus Antoniuksen poika. Näin sinetöitiin liittolaissuhde Augustuksen ja Marcus Antoniuksen välille. Kihlaus ei kuitenkaan johtanut koskaan avioliittoon, sillä Augustus riitaantui pian Marcus Antoniuksen kanssa.

AvioliitotMuokkaa

Kun Julia oli 14-vuotias, Augustus valitsi hänelle puolisoksi nuoren sisarenpoikansa Marcelluksen. Tämä avioliitto päättyi kuitenkin pian Marcelluksen kuolemaan. Seuraavaksi Julia naitettiin vuonna 21 eaa. häntä huomattavasti vanhemmalle kenraali Marcus Vipsanius Agrippalle, joka oli Augustuksen tärkeä poliittinen liittolainen. Tästä avioliitosta syntyi kolme poikaa ja kaksi tytärtä: Gaius, Lucius, Agrippa Postumus, Julia (Julia nuorempi) ja Agrippina (Agrippina vanhempi, keisari Caligulan äiti). Agrippa kuoli vuonna 12 eaa. Augustus adoptoi Agrippan ja Julian kaksi vanhinta poikaa, Gaiuksen ja Luciuksen, mikä merkitsi heidän nostamista kruununperillisen asemaan.

Julia ei ehtinyt olla pitkään leskenä, sillä jo vuonna 11 eaa. hänet naitettiin äitipuolensa Livia Drusillan pojan Tiberiuksen kanssa. Tämä avioliitto vahvisti Tiberiuksen mahdollisuuksia päästä Augustuksen seuraajaksi. Avioliitosta tuli kuitenkin hyvin onneton. Tiberius oli katkera siitä, että hänet oli pakotettu eroamaan rakastamastaan edellisestä vaimostaan, Vipsania Agrippinasta, jotta hän voisi naida Julian. Julia puolestaan vähätteli Tiberiusta ja ryhtyi melko avoimesti pettämään tätä ja elämään muutoinkin kevytmielistä elämää. Julia oli tunnettu terävästä älystään ja pisteliäästä puhetyylistään, joten Tiberiuksen mahdollisuudet kontrolloida vaimoaan lienevät olleet vähäiset. Lopullinen välirikko tapahtui vuonna 6 eaa.

Karkotus ja kuolemaMuokkaa

Vuonna 2 eaa. Augustus päätti karkottaa Julian pienelle ja karulle Pandaterian saarelle. Syynä karkotukseen saattoi olla Julian nautinnonhakuinen elämäntyyli, joka sopi huonosti yhteen Augustuksen siveyttä ja hyveellisyyttä korostavan perhepolitiikan kanssa. On myös mahdollista, että Julia oli jotenkin sekaantunut Augustuksen vastaiseen vehkeilyyn.

Myöhemmin Julian karkotuspaikaksi vaihtui Rhegiumin kaupunki. Kun Augustus kuoli vuonna 14 jaa., päätti hänen seuraajansa keisari Tiberius hankkiutua eroon entisestä vaimostaan Juliasta. Historioitsija Tacituksen mukaan Julia näännytettiin nälkään.