Johtojännetuppi

Johtojännetuppi (engl. bundle sheath) on kasvin johtojänteen ympärillä oleva solukerros, jonka solut poikkeavat niitä ympäröivästä solukosta. Johtojännetuppi voi olla yksi- tai monikerroksinen. Lehdissä sekä muissa kasvin yhteyttävissä osissa johtojännetupet voivat näkyä poikkileikkauksessa niin sanottuna Kranz-anatomiana, joka on tyypillinen C4-kasveille. Johtojännetupen soluissa tapahtuva hiilidioksidin konsentroituminen ja sitominen fotosynteesin Calvinin kiertoon RuBisCo-entsyymin kautta on olennainen osa C4-yhteyttämistä. Johtojännetuppia on myös joillakin C3-kasveilla, joskin sen tehtävät ovat tällöin erilaiset kuin C4-kasveilla.