Jeansin massa

Jeansin massaa MJ suurempi kaasupilvi kutistuu kokoon oman painovoimansa ansiosta. Kaasupilvessä kaasun lämmöstä johtuva paine, magneettikentät jne pyrkivät hajottamaan pilveä. Painovoima pyrkii kutistamaan pilveä. Kun painovoima on hajottavia voimia suurempi, kaasupilvi kutistuu kasaan. Jeansin massaa vastaa myös Jeansin pituus tietyn massaiselle kaasupilvelle, sekä Jeansin tiheys tietyn kokoiselle kaasupilvelle.

Jeansin massan laskeminenMuokkaa

 ,

missä   on Jeansin massa,   on äänen nopeus,   on gravitaatiovakio ja   on kaasun tiheys.