Jarrutussäteily (bremsstrahlung) on sähkömagneettista säteilyä, joka syntyy varautuneiden hiukkasten, erityisesti elektronien, hidastuessa eli jarruuntuessa atomiydinten sähkökenttien vaikutuksesta[1]. Jarrutussäteilyä syntyy mm. röntgenputkissa elektronien osuessa putken anodiin. Röntgenputken hehkulangasta irtoaa elektroneja, joita kiihdytetään sähkökentässä. Suurinopeuksiset elektronit iskeytyvät putken keskellä olevaan anodiin ja jarruuntuvat voimakkaasti, jolloin emittoituu sähkömagneettista jarrutussäteilyä.Törmäyksessä elektronien liike-energia voi muuttua kokonaan tai osittain säteilyksi. Tämän vuoksi säteilyssä voi esiintyä kaikkia aallonpituuksia ts. jarrutussäteilyn spektri on jatkuva.

Jarrutussäteilyn muodostuminen varatun hiukkasen törmätessä toiseen varautuneeseen hiukkaseen

Lähteet muokkaa

  1. bremsstrahlung Britannica. Viitattu 25.3.2022.