Janokeskus on selkärankaisten väliaivojen hypotalamuksessa oleva alue, joka aistii elimistön nestetasapainotilaa.

Hypotalamuksen sijainti ihmisen aivoissa

Janokeskuksessa on hermosoluja eli osmoreseptoreja, jotka reagoivat veren osmoottisen väkevyyden muutoksiin, varsinkin natriumioniväkevyyden muutoksiin. Väkevyydessä tapahtuvien muutosten mukaan janokeskus välittää aivoille janontunteen voimistumista tai vähentymistä.

Lähteet muokkaa