Jambinen pentametri

runomitta

Jambinen pentametri on runomitta, jossa pentametri- eli viisimittasäkeet koostuvat viidestä jambisesta runojalasta, eli siinä painolliset ja painottomat tavut vuorottelevat. Se on nouseva mitta, jossa säe alkaa yksitavuisella, painottomalla sanalla. Suomenkieliseen jambi-mittaan on vakiintunut väljennys, jossa säkeen alussa voi esiintyä myös kolmitavuinen sana. Tätä käytäntöä kutsutaan jambiseksi inversioksi.[1]

Jambinen pentametri on perinteisessä englantilaisessa runoudessa eniten käytetty mitta ja esimerkiksi William Shakespearen sonetit on kirjoitettu jambisella pentametrillä.

Esimerkki

muokkaa
Jambinen pentametrisäe Shakespearen sonetista 18:[2]
Paino x / x / x / x / x /
Tavu Thou art more love- -ly and more tem- -pe- -rate
O- let su- loi- sem- pi tyy- nem- pi [3]

Lähteet

muokkaa
  1. Kantokorpi & Lyytikäinen & Viikari: Runousopin perusteet, s. 56. Palmenia. Helsinki University Press., 2009. 6. muuttamaton painos..
  2. Simpson, Paul. Stylistics. New York: Routledge, 2004. sivu 27. ISBN 0-415-28105-9
  3. Simonsuuri, Kirsti: William Shakespearen Sonetit - Nautintojen ajan aarre. Gaudeamus, 2010.