Jambinen pentametri

runomitta

Jambinen pentametri on runomitta, jossa pentametri- eli viisimittasäkeet koostuvat viidestä jambisesta runojalasta, eli siinä painolliset ja painottomat tavut vuorottelevat. Se on nouseva mitta, jossa säe alkaa yksitavuisella, painottomalla sanalla. Suomenkieliseen jambi-mittaan on vakiintunut väljennys, jossa säkeen alussa voi esiintyä myös kolmitavuinen sana. Tätä käytäntöä kutsutaan jambiseksi inversioksi.[1]

Jambinen pentametri on perinteisessä englantilaisessa runoudessa eniten käytetty mitta ja esimerkiksi William Shakespearen sonetit on kirjoitettu jambisella pentametrillä.

EsimerkkiMuokkaa

Jambinen pentametrisäe Shakespearen sonetista 18:[2]
Paino x / x / x / x / x /
Tavu Thou art more love- -ly and more tem- -pe- -rate
O- let su- loi- sem- pi tyy- nem- pi [3]

Mittaa pidetään sen tavu- ja painorakenteen vuoksi haasteellisena suomen kielelle, mutta esimerkiksi V.A. Koskenniemi on käyttänyt mittaa, muun muassa runossaan "Nää, oi sieluni, auringon korkea nousu".

Nää, oi sieluni, auringon korkea nousu

Nää, oi mun sieluni, auringon korkea nousu

ylitse kivisen kaupungin kattojen, katuin,

ylitse vuossatain valheen ja tuntien tuskan

koittava kirkkaus!

Nää, oi mun sieluni, katoovan elämän autuus!

Niinkuni ääretön temppeli on se sun eessäs,

alla sen holvien on ikiaikojen äänetön hartaus

mestarin hengen.

Nää, oi mun sieluni, yössäkin korkehin kirkkaus,

tuskassa tummien hetkien rauha ja riemu,

vuossatain valheessa, elämän valheessa valkein,

iäisin totuus![4]

LähteetMuokkaa

  1. Kantokorpi & Lyytikäinen & Viikari: Runousopin perusteet, s. 56. Palmenia. Helsinki University Press., 2009. 6. muuttamaton painos..
  2. Simpson, Paul. Stylistics. New York: Routledge, 2004. sivu 27. ISBN 0-415-28105-9
  3. Simonsuuri, Kirsti: William Shakespearen Sonetit - Nautintojen ajan aarre. Gaudeamus, 2010.
  4. Teosofia.net V.A. Koskenniemi Nää oi sieluni auringon korkea nousu teosofia.net. Viitattu 12.11.2016.