Jätepuristin

Jätepuristin on jätejakeiden tiivistämiseen tarkoitettu laite. Jätteitä puristetaan kokoon, jotta kuljetus olisi tehokasta ja taloudellista. Samalla kone sijoitettuna käyttökiinteistöön antaa sen käyttäjille mahdollisuuden säilyttää jätejakeet puristimen säiliössä siististi, paloturvallisesti ja ilkivallalta suojattuna.

Jätepuristimien tyypitEdit

Koneita on pääsääntöisesti kahta eri laitetyyppiä: niin sanottuja erillismallin puristimia ja niin sanottuja combimallin puristimia.

Erillismallin puristimetEdit

Hydraulisella voimalla liikutetaan puristusmäntää edestakaisin vaakatasossa, jolla tiivistys säiliöön saadaan halutuksi. On tarkoitettu isolle säiliökokoluokille 10–40 m³ ja nähin liitettäville puristimille. Puristin on kiinteästi alustaansa kiinnitettynä, esimerkiksi asfaltti- tai betonialustaan. Puristimen edessä myös alustaansa kiinnitetty ohjauskisko ohjaa säiliön haluttuun paikkaan täsmällisesti. Puristin ja säiliö kiinnitetään toisiinsa niin sanotuilla vanttiruuveilla tai hydraulisilla vanteilla, muuten säiliö pakenisi puristimen voimalla eteenpäin.

Laite voidaan varustaa kiinteistön tarvitsemilla lisävarusteilla kuten kuiluilla (korkeat rakennukset, joissa jätejae syötetään kerroksissa kuiluun, edelleen puristimen puristuskammioon), astiankaatolaitteilla (esimerkiksi 100–800 litran jäteastioiden kippausta varten), erilaisilla tasoratkaisuilla sekä monilla muilla lisävarusteilla lastauksen helpottamiseksi.

Combimallin puristimetEdit

Kuten yllä, mutta eroaa sillä, että puristin ja säiliö ovat samalla I-kiskoalustallaan, kiinni toisissaan ja koko yhdistelmä kulkee kuljetuksissa mukana kaatopaikalle-erottelupisteeseen tyhjennyksen yhteydessä. Säiliötilavuudet ovat pienempiä (yleisesti 5–25 m³) yhteispituuden kasvaessa puristimen takia pidemmiksi, joka taas on poissa säiliön kuutiotilavuudesta. Tyhjennyksiä suurilla jätemäärillä tulee siten enemmän, jolloin taas combipuristimen kannattavuus olennaisesti laskee. Varusteita combiin voidaan lisäillä lukuisa määrä ja käyttö pääsääntöisesti samaa kuin erillismallilla.

RuuvipuristimetEdit

Kuten yllä, mutta puristusvoima saadaankin aikaan mekaanisesti tai hydraulisesti kierreruuvilla, joka kiertyessään aiheuttaa vääntövoiman, jolla jätejae murskautuu ja edelleen työntyy säiliöön. Tiivistys on hyvä esimerksiksi laatikoilla, kuormalavoilla, biojätteillä, paperilla ynnä muulla lyhytjakeella. Ongelmia ruuvikäyttö tuo pitkillä jakeilla, kuten pressu, kangas ja vaijerit, jolla sitkeä vetovoiman kestävä ominaisuus, kiertyessään ruuviakselin ympärille, aiheuttaen ominaisuuksien menetyksen ja lisäämällä kitkaa jopa palovaaraan saakka.

  • Ruuvipuristimessa voi olla yksi tai useampia ruuveja, jakeesta riippuen.
  • Kaikissa jätepuristimissa täyttöaukkojen mitat, samoin kuin säiliöiden mittoja voidaan muutella tarpeen mukaan.
  • Laitteet ja säiliöt ovat niin sanotuissa vaihtolavastandardeissa, ja tyhjennykset tehdään yleensä 2–3 akselisilla vaihtolavalaittein (koukku- tai vaijeritartunnoilla varustetuilla kuorma-autoilla) HL- tai CL-standardin mukaisina.

LähteetEdit