Maat, joilla on vähintään yksi "autonominen" tai itsehallinto alue joka on määritelty lainsäädännössä

Itsehallintoalue (jota kutsutaan autonomiseksi alueeksi, autonimiseksi entiteetiksi , autonimiseksi yksiköksi, autonimiseksi osaksi tai autonimiseksi territorioksi) on maan hallinnollinen alue tai riippuvainen alue, jolla on jonkinasteinen itsehallinto tai autonomia ulkoisesta hallinnosta. Tyypillisesti itsehallintoalue on joko maantieteellisesti erillinen muusta maasta tai sen väestö on vähemmistön kuuluva ryhmä. Desentralisaatio on keino, jolla kansallinen hallitus pyrkii lisäämään demokraattista osallistumista tai hallinnollista tehokkuutta tai purkamaan sisäisiä konflikteja. Maat joissa on itsehallintoalueita voivat olla federaatioita, liittovaltioita tai konfederaatioita. Itsehallintoalueet voidaan jakaa alueellisiin autonomioihin, osa-alueisiin, alueellisiin autonomioihin ja paikallisiin autonomioihin.

Katso myösMuokkaa