IADE eli Suomen taideyliopistojen koulutus- ja kehittämisinstituutti oli Taideteollisen korkeakoulun ja Teatterikorkeakoulun yhteinen luovien alojen koulutus- ja kehittämisinstituutti, joka aloitti toimintansa 1. helmikuuta 2007. Instituutin nimi tuli yksikön englanninkielisestä nimestä Institute for Art, Development and Education.

IADE syntyi yhdistettäessä TaiKin ja TeaKin entiset täydennyskoulutusyksiköt vuonna 2006. Uuden instituutin toiminta rakentui toisaalta taideyliopistojen tiedon ja tutkimustoiminnan osaamisen siirtämisestä täydennyskoulutustoiminnan kautta yhteiskuntaan ja toisaalta instituuttia kehitettiin luovien alojen osaamisen ja luovan talouden kansalliseksi kehittämiskeskukseksi.

Opetusministeriö valitsi IADEn vuonna 2006 yliopistollisen aikuiskoulutuksen rakenteellisen kehittämisen pilottihankkeeksi.

Toiminta IADEssa organisoitiin kuuteen osaamistiimiin: design, esittävät taiteet, media, kuvataide, luovien alojen yrittäjyys ja johtajuus. Suomen ainoa luovien alojen yrityshautomo ARABUS toimi IADEssa. Instituutissa työskenteli kokopäiväisesti 26 ihmistä ja yksikön vuosittainen liikevaihto oli 2.5 miljoonaa euroa.

Syksyllä 2006 IADE vastaanotti Aikakauslehtien Liiton, Suomen Postin ja Graafisen teollisuuden tutkimussäätiön lahjoittaman aikakauslehtijournalismin professuurin[1], jonka myötä TaiKissa käynnistyi aikakauslehtijournalismin ja aikakauslehtityön yliopistotason koulutus. Professuuri oli ensimmäinen laatuaan Suomessa. Samalla käynnistettiin työelämän soveltava tutkimus IADEn media- ja esittävien taiteiden tiimeissä.

Toimintansa aikana IADEssa käynnistyi useita projekteja ja kehityshankkeita, kuten aikakauslehtijournalismin osaamiskeskus ja mediakonseptilaboratorio[2], kansalliset ESR-ohjelmat Luova Suomi[3] - luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen kehittämisohjelman -koordinaationhanke ja Kolmas lähde[4] -koordinaatiohanke, jonka tehtävänä on synnyttää uusia sosiaalisia innovaatioita[5].

IADEn ilme ja brändi voitti vuonna 2007 kansainvälisesti arvostetun Red Dot -palkinnon ilmeen innovatiivisuudesta kilpailun Communication Design 2007 -sarjassa[6]. IADEn ilme ja brändi kutsuttiin myös osallistumaan Desingpreis 2009 -kilpailuun, joka on yksi kansainvälisesti merkittävimmistä muotoilualan tunnustuksista[7].

IADEssa käynnistettiin yhdessä Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) sekä Opetusministeriön kanssa syyskuussa 2009 toteutettava Suomen ensimmäisen luovien alojen kansainvälisen konferenssin CEBin valmistelu[8]

Uuden toiminnan käynnistämisen investoinnit, instituutin uusi konsepti ja henkilöstön lisääntyminen kasvattivat instituutin kiinteitä kuluja. Samalla kasvoi IADEN toiminnallinen alijäämä. Ongelmaksi muodostui tappiollinen täydennyskoulutustoiminta. Yliopistolaitosten rakennemuutos ja kansantalouden nopea käänne taantumaan yhdessä instituutin kasvavan alijäämän kanssa johtivat siihen, että IADE jouduttiin lakkauttamaan erillisyksikkönä 15. lokakuuta 2008.

Instituutti organisoitiin uudelleen sijoittamalla sen toiminnot osaksi TaiKin ja TeaKin sekä Aalto-yliopiston toimintaa.[9]. . "Meillä oli erittäin hieno kehittämishanke, mutta rahaa ja aikaa ei ollut riittävästi unelman toteuttamiseen", kommentoi TaiKin uusi rehtori Helena Hyvönen IADEn purkamista erillislaitoksena[10].

IADEn johtajana toimi yhteiskuntatieteiden maisteri Teppo Turkki.

LähteetMuokkaa