Hyvä lehtimiestapa

Hyvä lehtimiestapa on termi, jolla kuvataan niitä eettisiä ohjeita, jotka on tarkoitettu lehdistön itsesäätelyä varten. Näistä eettisistä ohjeista poikkeavia julkaisuja kutsutaan usein nimellä Keltainen lehdistö.

Hyvän lehtimiestavan pääkohtiaMuokkaa

 • Journalisti on vastuussa lukijoillensa tai kuulijoillensa, joiden katsotaan olevan oikeutettuja tietämään mitä yhteiskunnassa tapahtuu.
 • Tiedonvälityksen sisältö päätetään journalistisin perustein, päätösvaltaa ei missään oloissa luovuteta toimituksen ulkopuolisille.
 • Journalistilla on oikeus torjua painostus tai houkuttelu jolla pyritään muokkaamaan tiedonvälitystä.
 • Journalisti ei saa käyttää asemaansa esimerkiksi hyödyn tavoitteluun tai ottaa vastaan etuja jotka vaarantavat hänen riippumattomuutensa.
 • Journalisti saa kieltäytyä tehtävästä joka on lain tai etiikan vastainen.
 • Toisen työtä käyttäessä lähde tulee mainita
 • Journalistin tulee pitäytyä totuudenmukaisuudessa
 • Tiedot tulee hankkia avoimesti ja journalistin on suositeltavaa ilmoittaa ammattinsa.
 • Tiedot on tarkistettava mahdollisimman hyvin – myös silloin kun ne ovat jo julkaistuista lähteistä.
 • Lukijan on voitava erottaa tosiasiat sepitteellisestä aineistosta.
 • Lähteisiin tulee suhtautua kriittisesti.
 • Uutisen voi julkaista vajaillakin tiedoilla, raporttia tulee täydentää heti kun uutta tietoa on saatavissa.
 • Journalistilla on oikeus pitää lähde salassa jos käsitellään arkaluontoisia asioita.
 • Otsikoille, ingresseille, kansi- ja kuvateksteille ja myyntijulisteille löydyttävä sisällöstä kate.
 • Haastateltavan tulee saada tarkistaa aineisto ennen julkaisua ja hänellä on oikeus kieltää sen käyttö mikäli tilanne sen jälkeen on muuttunut olennaisesti.
 • Toimituksellinen aineisto tulee pitää erossa ilmoitusmateriaalista.
 • Olennaiset virheet tulee korjata välittömästi.
 • Mikäli jutusta on tunnistettavissa henkilö hänen on annettava esittää oma kantansa.
 • Henkilöihin liittyvissä asioissa tulee huolehtia hienotunteisuudesta.

Katso myösMuokkaa

Aiheesta muuallaMuokkaa