Hypoteettinen imperatiivi

tilannesidonnainen, asiantuntijuuteen perustuva eettinen kehotus

Hypoteettinen imperatiivi on filosofiassa tilannesidonnainen, joskin asiantuntijuuteen perustuva eettinen kehotus. Se on kuitenkin eettinen periaate vain silloin, jos kehotuksen noudattaminen on eettistä vallitsevassa tilanteessa.[1] Hypoteettisen imperatiivin vastakohta on kategorinen imperatiivi eli ehdoton kehotus. Filosofi Immanuel Kant asetti ajattelussaan kategorisen imperatiivin normiksi, joka pätee olosuhteista riippumatta.

Hypoteettinen imperatiivi on käsky, jota noudattamalla pyritään johonkin korkeampaan tai parempaan päämäärään[2]. Se on utilitaarista hyötyajattelua. Se rakentuu kehotuksesta, johon sisältyy jokin päämäärä, esimerkiksi “jos haluat saavuttaa X:n, sinun on tehtävä Y.”

Lähteet muokkaa

  1. Filosofia: Hypoteettinen imperatiivi. Tieteen termipankki. Viitattu 25.2.2015.
  2. Kategorinen imperatiivi. Otto Lappi. Lukion filosofia. Viitattu 25.2.2015.