Hypoteekkiyhdistys on Suomen laissa määritelty jäsentensä omistama keskinäinen luottolaitos. Yhdistyksen lainanottajat ovat samalla sen jäseniä. Hypoteekkiyhdistys ei jaa voittoa jäsenilleen. Voitto käytetään liiketoiminnan kehittämiseen jäsenten parhaaksi ja vakavaraisuuden ylläpitämiseksi.

Hypoteekkiyhdistyksen toimintaa sääntelevät luottolaitoksista annetut lait ja viranomaismääräykset sekä erityislakina laki hypoteekkiyhdistyksistä. Toimintaa valvoo Finanssivalvonta. Yhdistyksen tunnistaa sen nimessä olevasta sanasta hypoteekkiyhdistys.

Hypoteekkiyhdistysten alkuperäinen tarkoitus vuoden 1859 lain mukaan oli myöntää kiinnitysluottoa maatalouden edistämiseksi.

Suomessa toimii yksi hypoteekkiyhdistys, 1860 perustettu Suomen Hypoteekkiyhdistys.

Lähteet muokkaa

  • Laki hypoteekkiyhdistyksistä (8.12.1978/936)
  • Jaakko Autio: Korot Suomessa 1862–1952 (PDF) (Kiinnitysluottolaitosten pitkaaikainen antolainaus, s. 26) Suomen Pankin keskustelualoitteita 7/96. 19.3.1996. Suomen Pankki. Arkistoitu 2.10.2013. Viitattu 27.9.2013.