Hutuvalta

(Ohjattu sivulta Hutuvoima)

Hutuvalta tai Hutuvoima (engl. Hutu Power) oli akazujen sekä äärihutujen 1980-luvun ja lopulla 1990-luvun alussa kehittämä ja omaksuma ideologia, jonka toteuttaminen huipentui tutsien ja maltillisten hutujen vastaiseen Ruandan kansanmurhaan. Hutuvallalla tarkoitetaan myös kaikkia niitä äärihutuliikkeitä, jotka kannattivat tätä ideologiaa.

Hutuvalta oli vastine käsitteelle "tutsivalta", jolla tarkoitettiin entistä feodaali- ja siirtomaavaltaa, jossa tutseilla oli erityinen johtava ja vauraampi valta-asema hutuihin sekä twa-heimoon nähden. Ideologiaan kuului olennaisesti voimakkaan kaksijakoinen näkemys Ruandan vaihtoehdoista; hutuvalta tai tutsivalta. Hutujen oli pyrittävä hutuvaltaan olemassaolonsa turvaamiseksi. Tutsien syrjäyttäminen ja poistaminen Ruandasta vaikka väkivalloin oli vain hutujen itsesuojeluvaistoa, koska jollei puhdistusta olisi toteutettu, olisi toisena vaihtoehtona ollut hutujen orjuus ja tutsien ylivalta. Ideologian mukaan tavoitteena oli vain hutujen muodostama Ruanda, jonka kohtalo olisi vain ja ainoastaan kiinni hutuista. Se väitti myös, etteivät hutut olleet vapaita, niin kauan kuin maassa oli vielä tutsivähemmistö. Ruandan väestöstä noin 84 prosenttia on hutuja ja 15 prosenttia tutseja.

Ensimmäistä kertaa käsitettä "hutuvalta" käytti MDR-puolueen (Mouvement démocratique républicain) varapuheenjohtaja Froduald Karamira tarkoittaen sillä valtapuolue MRND:tä (Mouvement républicain national pour la démocratie et le développement) tukevia hutuliikkeitä. Hutuvalta-ideologia siis tuki Ruandan valtajärjestelmää ja pyrki takaamaan sen, että akazut eli presidentti Juvenal Habyarimanan ympärille ryhmittynyt hutujen johtava luokka pysyisi vallassa. Ideologian tavoitteena oli, että uutta hutu-Ruandaa johtaisi edelleen akazu-luokka ja MRDN itsevaltaisesti.

Hutuvallan pää-äänenkannattajia olivat radiokanava Radio Télévision Libre des Mille Collines ja Kangura-lehti, joka julkaisi myös hutuvallan ideologisen pääohjelman Hutujen kymmenen käskyä. Näissä kymmenessä käskyssä vaadittiin hutuja katkaisemaan kaikki välinsä tutseihin ja karkottamaan tutsit armeijasta. Lisäksi tässä ohjelmassa korostettiin naisten asemaa perheessä. Pääryhmät, jotka edustivat hutuvalta-ideologiaa, olivat valtapuolue MRND, MDR-puolueen radikaalisiipi MDR-Power, CDR-puolue (Coalition pour la Défense de la République) sekä hutumiliisit Interahamwe ja Impuzamugambi