Huoltovarmuusneuvosto

Huoltovarmuusneuvosto on Huoltovarmuuskeskuksen yhteydessä toimiva elin, joka ylläpitää alan kumppanuusverkostoa, tekee valtioneuvostolle esitykset huoltovarmuuden tavoitteista ja lainsäädännön kehittämistarpeista. Lisäksi se julkaisee katsauksia huoltovarmuuden tilasta ja ottaa kantaa alan tarpeisiin. Neuvosto tekee myös ehdotuksen työ- ja elinkeinoministeriölle Huoltovarmuuskeskuksen hallituksen kokoonpanosta. Huoltovarmuusneuvosto perustettiin heinäkuun alussa 2008.

Huoltovarmuusneuvostoon kuuluu puheenjohtaja ja 21–25 jäsentä, jotka valtioneuvosto nimittää enintään neljäksi vuodeksi kerrallaan. Neuvostoon kutsutuista jäsenistä vähintään puolet edustaa elinkeinoelämää ja muut hallintoa. Puheenjohtaja on elinkeinoelämän edustaja ja jäsenet keskeisiä toimijoita huoltovarmuusalalla. Neuvosto kokoontuu muutaman kerran vuodessa puheenjohtajan kutsusta. Huoltovarmuuskeskuksen toimitusjohtaja toimii Huoltovarmuusneuvoston pääsihteerinä. Neuvosto tekee päätöksensä pääsihteerin tai tämän määräämän henkilön esittelystä.

Lähteet muokkaa

Aiheesta muualla muokkaa