Hq

Wikimedia-täsmennyssivu

Hq tarkoittaa seuraavia:

  • Harmony Airways, IATA-koodi HQ, lentoyhtiö
  • HQ, ruotsalainen pankkikonserni
  • HQ, Roy Harperin albumi
  • ylin valuma, suuremerkki Hq, valuma-alueelta suurin mitattu virtauksien mukana poistuva vesimäärä alueen pinta-alaa kohden
  • ylin virtaama, suuremerkki HQ, uoman poikkileikkauksen läpi kulkevan vesimäärän suurin mitattu tilavuus aikayksikössä.
Tämä on täsmennyssivu, joka luettelee monimerkityksisen käsitteen eri merkitykset tai useita eri henkilöitä.
Artikkelisivuja, joiden nimessä tai tekstissä lukee ”Hq”, voi hakea sivunnimihaulla, laajalla sivunnimihaulla tai tekstihaulla.