Hoitokalastus

Hoitokalastus on kalastamista, jolla pyritään vähentämään joitakin kalalajeja järvestä. Hoitokalastuksen tarkoituksena on vähentää esimerkiksi särkikaloja, jotta muille kalalajeille olisi paremmat elinmahdollisuudet. Hoitokalastukseen voidaan suunnitelmallisesti Suomessa ryhtyä, mikäli kaloja on paljon ja kalasto on särkivaltainen tai särjet, ahvenet ja lahnat ovat pienikokoisia, kuhia, ahvenia ja muita petokaloja on vähemmän kuin 20 prosenttia kaloista, ravinnekuorman vähentämisenkin jälkeen sinilevää on runsaasti ja vedessä on runsaasti fosforia, joka kiertää järvessä kaloissa.

Aiheesta muuallaMuokkaa

  • Horppila, J. & Peltonen, H. 1994. The fate of a roach Rutilus rutilus stock under an extremely strong fishing pressure and its predicted development after the cessation of mass removal. Journal of Fish Biology 45(5):777–786. ISSN 0022-1112.
  • Jeppesen, E. & Sammalkorpi, I. 2002. Lakes. In: Perrow, M.R. & Davy, A.J. (eds.). Handbook of Ecological Restoration, vol. 2: Restoration in Practice. Cambridge, Cambridge University Press. p. 297–325. ISBN 0-521-79129-4.
  • Peltonen, H., Ruuhijärvi, J., Malinen, T. & Horppila, J. 1999. Estimation of roach (Rutilus rutilus (L.)) and smelt (Osmerus eperlanus (L.)) stocks with virtual population analysis, hydroacoustics and gillnet CPUE. Fisheries Research 44(1):25–36. ISSN 0165-7836.
  • Penttilä, S. (toim.). 2002. Uudenmaan järvien tehokalastusprojekti. Helsinki, maa- ja metsätalousministeriö. Kala- ja riistahallinnon julkaisuja 61. 84 s. ISBN 952-453-080-5, ISSN 1236-7222.
  • Olin, M. & Ruuhijärvi, J. (toim.). 2002. Rehevöityneiden järvien hoitokalastuksen vaikutukset: vuosiraportti 2001. Helsinki, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kala- ja riistaraportteja 262. 136 s. ISBN 951-776- 383-2, ISSN 1238-3325.
  • Sarvala, J., Helminen, H. & Karjalainen, J. 2000. Restoration of Finnish lakes using fish removal: changes in the chlorophyll-phosphorus relationship indicate multiple controlling mechanisms. Verh. Int. Ver. Limnol. 27, part 3, p. 1473–1479. ISBN 3-510-54054-9, ISSN 0368-0770.