Henry

SI-järjestelmän induktanssin mittayksikkö
Tämä artikkeli kertoo SI-järjestelmän yksiköstä. Nimestä Henry kertoo artikkeli Henry ja Luxemburgin suurherttuasta kertoo artikkeli Henri (Luxemburg).

Henry (tunnus H) on SI-järjestelmän induktanssin yksikkö (1 H = V·s/A).[1] Henry on myös permeanssin eli magneettisen johtavuuden yksikkö. Yksikkö henry on nimetty sähkömagnetismia tutkineen Joseph Henryn mukaan.

Jos henryn kokoisen kelan virta muuttuu ampeerin sekunnissa, sen navoissa on voltin kokoinen jännite. Napajännite E voidaan laskea induktanssista L, virrasta I ja ajasta t seuraavasti:

E = L·ΔI/Δt

Ampeerin virta kääminkierrosta kohti aiheuttaa henryn kokoisessa kelassa weberin kokoisen magneettivuon (Wb = V·s). Toisinaan puhutaan myös käämivuosta (Ψ), joka on kierrosmäärä kertaa kelan magneettivuo. Induktanssi (L) voidaan tällöin ajatella myös käämivuoksi virtaa (I) kohti ja henryn kokoisessa kelassa ampeerin virta aiheuttaa weberin kokoisen käämivuon.

L = N·Φ/I = Ψ/I

Muiden yksikköjen avulla henry voidaan ilmaista seuraavasti:

1 H = 1 Wb/A = 1 V·s/A.[1]

Lähteet muokkaa

  1. a b Suomen Standardoimisliitto: SI-opas (myös painettuna, ISBN 952-5420-93-0) (PDF) (Sivu 4.) SFS-oppaat. 04.11.2002. Suomen Standardoimisliitto. Viitattu 18.12.2011.