Helsingin metron opastinjärjestelmä

Helsingin metron opastinjärjestelmä on Helsingin metrossa käytettävä rautatieopastimien järjestelmä. Opastimilla annetaan metrojunien kuljettajille liikkumisluvat sekä tieto metrojunan käyttämällä kulkutiellä olevista rajoituksista. Opastinjärjestelmän tärkeimmät opastimet ovat pääopastimet, joilla annetaan kuljettajalle määräyksiä, sekä esiopastimet joilla annetaan kuljettajalle ennakkotieto seuraavan pääopastimen opasteesta.

PääopastimetMuokkaa

Pääopastimet ovat liikennettä ohjaavia opastimia, joilla annettavia opasteita kuljettajan on aina noudatettava. Pääopastimia käytetään suojaamaan risteäviä raiteita, sekä jakamaan rata lyhyempiin osiin eli suojaväleihin. Pääopastimet on nimetty kirjaintunnuksin, joista ensimmäinen ilmoittaa opastinta ohjaavan alueasetinlaitteen ja raiteen. Jälkimmäinen on juokseva järjestyskirjain ja ilmaisee opastimen sijainnin.

Opastimella annettava opaste asetetaan asetinlaitteelta käsin. Perusopaste on seis-opaste. Tiettyjen kulkutie-ehtojen todeuduttua opastimella voidaan antaa jokin ajon salliva opaste.

Pääopastimet on varustettu raiteen välissä sijaitsevalla pakkopysäytyslaitteen magneetilla, joka on toiminnassa kun opastin näyttää opastetta Po 0 (seis) tai Pk 0 (poikkeusopaste).

Opastimen suojaamaan kulkutiehen kuuluu yleensä myös kulkutien päättävän, seis-opastetta näyttävän opastimen takana oleva turva-alue eli ohiajovara. Ohiajovaralla ei saa olla toista junaa ja sillä olevat vaihteet on oltava lukittu siten, ettei seis-asentoisen opastimen ohitse joutuva juna riko ratalaitteita tai aiheuta törmäysvaaraa. Ohiajovaran pituus mitoitetaan tapauskohtaisesti, yleensä se kuitenkin on niin pitkä, että täyttä vauhtia kulkeva metrojuna pysähtyy kaikissa keliolosuhteissa pakkojarrutuksen voimasta ennen ohiajovaran päättymistä.

Opaste Opasteen tarkoitus
  Seis (Ent. merkintä Po0) Opastinta ei saa ohittaa ja junan on pysähdyttävä ennen opastinta. Opastimen kohdalla olevan pakkopysäytyslaitteen magneetti on toiminnassa.
  Aja (Ent. merkintä Po1) Juna saa käyttää edessä olevalla kulkutiellä raiteen suurinta sallittua nopeutta. Raide on vapaa seuraavalle pääopastimelle saakka. Vaihteista aiheutuvia nopeusrajoituksia ei ole.
  Aja 35 (Ent. merkintä Po2) Suurin sallittu nopeus opastimen jälkeisellä osuudella on 35 km/h, ellei kiintein nopeusrajoitusmerkein muuta osoiteta. Kulkutiellä on poikkeavalle raiteelle asetettu vaihde tai jyrkkä kaarre. Nopeusrajoitus päättyy seuraavalle pääopastimelle tai seuraavaan nopeusrajoitusmerkkiin. Erillisin nopeusmerkein osoitetut nopeusrajoitukset vaihteissa ovat voimassa.
  Kytkentäopaste (Ent. merkintä Po3) Kulkutie on turvattu varatulle tai päättyvälle raiteelle. Nopeusrajoitus 20 km/h. Opaste annetaan ajettaessa kääntöraiteelle tai järjestely- ja vaihtotyössä.
  Poikkeusopaste (Ent. merkintä Pk0) Liikenteenohjaaja voi tietyillä edellytyksillä antaa poikkeusopasteen, mikäli opastimeen ei normaaleilla asetinlaitteen kulkutie-ehdoilla voida asettaa ajon sallivaa opastetta (ns. junakulkutien turvaaminen rajoitetuin ehdoin). Junan on pysähdyttävä opastimen eteen, jonka jälkeen juna saa ajaa seuraavalle pääopastimelle kuljettajan vastuulla. Suurin sallittu nopeus 35 km/h, elleivät nopeusmerkit tai muut olosuhteet edellytä pienempää nopeusrajoitusta. Korotetut (yli 35 km/h) nopeusrajoitusmerkit eivät ole voimassa. Opaste annetaan tyypillisesti tilanteessa, jossa raiteen vapaanaoloilmaisussa on häiriöitä.

EsiopastimetMuokkaa

Esiopastimet ovat opastinjärjestelmää täydentäviä opastimia, joilla ilmoitetaan kuljettajalle seuraavan pääopastimen opaste ennakolta. Opasteita on vain kaksi, ja ne kertovat kuljettajalle pitääkö tämän varautua pysähtymään seuraavalla pääopastimella vai saadaanko seuraava pääopastin ohittaa normaalinopeudella. Esiopastinta ei kuitenkaan voi pitää jarrutuksen aloituskohdan merkkinä. Esiopastimen kirjaintunnus on seuraavan pääopastimen kirjaintunnus lisättynä etuliitteellä E- sekä järjestysnumerolla, jos esiopastimia on useita.

Opaste Opasteen tarkoitus
  Odota seis tai rajoitus (Ent. merkintä Eo0) Seuraava pääopastin näyttää opastetta Po 0, Po 2 tai Po 3. Kuljettajan on varauduttava pysäyttämään juna seuraavalle pääopastimelle.
  Odota aja (Ent. merkintä Eo1) Seuraava pääopastin näyttää opastetta Po 1. Seuraava pääopastin voidaan ohittaa raiteen suurimmalla sallitulla nopeudella.

Aiheesta muuallaMuokkaa

  • MTO II-VIII/2000. Helsingin metroliikenteen turvallisuusohjesääntö eli metroliikenteen toimintaohjeet.