Geoarkeologia

Geoarkeologia on monitieteellinen lähestymistapa, joka käyttää maantieteen, geologian ja muiden geotieteiden tekniikoita tutkiakseen arkeologisia aihepiirejä.

Geoarkeologi työssään pylväsnäytteen parissa

Arkeologinen geologiaMuokkaa

Arkeologinen geologia on Werner Kasigin vuonna 1980 keksimä termi. Se on geologian osa-alue, joka painottaa maan ainesosien merkitystä ihmiselämälle.

Viime vuosikymmenien aikana arkeologit ja historoitsijat ovat kokeneet tarvetta rekonstruoida muinaisen asutuksen historiaa, mutta ei vain pelkästään kaivetun materiaalin avulla, vaan myös paleontologisilla parametreillä.