GSP-järjestelmä

GSP-järjestelmän (EU:n yleinen tullietuusjärjestelmä, Generalised System of Preferences) tarkoituksena on antaa kehitysmaille teollisuusmaiden yksipuolisilla päätöksillä sellaisia tullietuja, joita ei anneta teollisuusmaista peräisin oleville tuotteille. EU:n tullietuusjärjestelmän tarkoituksena on edistää kehitysmaiden tuotteiden kilpailukykyä ja markkinoillepääsyä yhteisössä sekä edistää niiden integroitumista maailmantalouteen. Vastaavasti yhteisön maahantuojat hyötyvät edullisemmista tuontihinnoista. GSP-konsepti kehitettiin YK:n kauppa- ja kehityskonferenssin (UNCTAD) piirissä 1960-luvun lopulla. EU:n ensimmäinen GSP-järjestelmä otettiin käyttöön vuonna 1971. EU:n lisäksi myös muilla teollisuusmailla on omia GSP-järjestelmiä.

EU:n uusi GSP-järjestelmä luotiin GSP-asetuksella (no. 980/2005), joka astui voimaan 1. tammikuuta 2006 ja sitä sovelletaan 31. joulukuuta 2008 asti. GSP-järjestelmän hyödynnettävyyttä on uudessa asetuksessa pyritty parantamaan mm. koko järjestelmää yksinkertaistamalla.

Tämä yhteiskuntaan liittyvä artikkeli on tynkä. Voit auttaa Wikipediaa laajentamalla artikkelia.