Fysiikan tutkimuslaitos

Fysiikan tutkimuslaitos (engl. Helsinki Institute of Physics, HIP) on Helsingin yliopiston, Aalto-yliopiston, Jyväskylän yliopiston, Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston yhteinen tutkimuslaitos. Laitos toimii hallinnollisesti Helsingin yliopiston yhteydessä.

Fysiikan tutkimuslaitoksessa tehdään sekä fysiikan perustutkimusta että soveltavaa tutkimusta, ja laitos osallistuu alan tutkijakoulutukseen. Soveltavan tutkimuksen merkittävä osa on hiukkaskiihdytinkeskusten toimintaan liittyvä teknologiankehitys. Laitos huolehtii myös Suomen yhteistyöstä Euroopan ydinfysiikan tutkimusjärjestön CERNin kanssa.

Laitoksen tutkimus keskittyy seuraaviin osa-alueisiin:

Teoreettisen fysiikan tutkimusohjelma pyrkii tekemään eturintaman tutkimustyötä ja antamaan teoreettista tukea kokeellisille tutkimushankkeille. Teknologiaohjelma tukee CERNin ja Suomen välistä teknologiayhteistyötä ja teknologian siirtoa. Laitos edistää teknologiayhteistyötä yhteistyössä TEKESin kanssa.

Tutkimuslaitos osallistuu myös CERNissä tehtävään CLOUD-kokeeseen, jossa pyritään simuloimaan yläilmakehän olosuhteita ja tutkimaan energeettisen säteilyn vaikutuksia hiukkasten muodostukseen näissä olosuhteissa.

LähteetMuokkaa