Futuurin perfekti

verbin aikamuoto

Futuurin perfekti on verbin aikamuoto, joka ilmaisee tapahtumaa, joka tapahtui tai joka odotetaan tai suunnitellaan tapahtuvan ennen tulevaisuudessa olevaa hetkeä tai tapahtumaa. Suomen kielessä ei ole futuurin perfektiä (eikä futuuriakaan), mutta se voidaan periaatteessa ilmaista muodolla tulla olemaan tehnyt, vaikka jotkut ovat tulkinneet sen svetisismiksi. Muissa kielissä esiintyviä lauseita futuurin perfektissä ilmaistaan suomessa tavallisesti perfektillä ja usein sellaisilla sanoilla kuin "sitten", "varmasti" tai "jo":

  • "Kolmen kuukauden päästä on (sitten) kulunut kymmenen vuotta onnettomuudesta" (vrt. "Kolmen kuukauden päästä tulee olemaan kulunut..."), engl. In three months, ten years will have passed since the accident.
  • "Vuoden loppuun mennessä olen sitten ollut työssä täällä viisi vuotta" engl. By the end of the year I'll have been working here for five years.

Latinassa futuurin perfekti tunnetaan nimellä II futuuri ja se on yksi kuudesta pääaikamuodosta.

Englannissa futuurin perfekti muodostetaan lisäämällä will-verbi perfektimuotoon, jonka have-apuverbi ei kuitenkaan taivu persoonan mukaan, kun kyseessä on itse asiassa perfektin infinitiivi: He will have spoken before 10 AM, "hän on (jo/varmasti/varmasti jo) puhunut ennen klo 10" (svetisismi: hän tulee olemaan puhunut).

Futuurin perfektiä käytetään englannissa, kun halutaan ilmaista, että jotain tapahtuu tulevaisuudessa ennen toista tulevaa tapahtumaa. Sääntöä kuvaa lause When A occurs, I will (already) have done B: "Kun A tapahtuu, olen (jo) tehnyt B:n", jossa suomessa on jälkimmäisessä lauseessa perfekti, mutta englannissa on futuurin perfekti.

Itse asiassa futuurin perfektiä käytetään englannissa myös silloin, kun halutaan ilmaista, että jotain tapahtui menneisyydessä ennen toista tulevaa tapahtumaa. Tästä on esimerkki jälkimmäinen lause:

  • If it rains tomorrow, we will have worked in vain today. ("Jos huomenna sataa, niin olemme tänään tehneet työtä turhaan.")
  • If it rains tomorrow, we will have worked in vain yesterday. ("Jos huomenna sataa, niin olemme eilen tehneet työtä turhaan.")