Funktionalismi (täsmennyssivu)

Wikimedia-täsmennyssivu

Funktionalismi tarkoittaa seuraavia asioita:

  • funktionalismi, yleisesti suuntaus, jonka mukaan tarkasteltavan järjestelmän jokaisen osan tulee palvella tiettyä tarkoitusta eli jokaisella osalla tulee olla oma funktionsa
  • funktionalismi, arkkitehtuurin ja muotoilun tyylisuuntaus ja menetelmä
  • funktionalismi, funktionaalinen eli toiminnallinen selittäminen tieteenfilosofiassa
  • funktionalismi, mielenfilosofian suuntaus, jonka mukaan henkiset tilat määrittyvät pelkästään niiden toiminnallisen roolin kautta
  • funktionalismi, kielitieteen näkökulma, jossa kieltä tarkastellaan sosiaalisen kanssakäymisen välineenä
  • funktionalismi, sosiologian näkökulma, jossa sosiaalisia instituutioita tarkastellaan yksilöiden sosiaalisten tarpeiden tyydyttäjänä.
Tämä on täsmennyssivu, joka luettelee monimerkityksisen käsitteen eri merkitykset tai useita eri henkilöitä.
Artikkelisivuja, joiden nimessä tai tekstissä lukee ”Funktionalismi”, voi hakea sivunnimihaulla, laajalla sivunnimihaulla tai tekstihaulla.