Fallot’n tetralogia

Synnynnäinen sydämen epämuodostuma
Sydänvikojen sijainti: A) pulmonaalistenoosi B) ratsastava aortta C) väliseinäaukko D) oikean kammion hypertrofia

Fallot’n tetralogia on synnynnäinen sydänvika, jonka osuus kaikista synnynnäisistä sydänvioista on noin 7-10 %:n luokkaa. Esiintymistiheys on noin yksi tapaus 30 000 syntyvää lasta kohden. Nimensä mukaisesti tila koostuu neljästä tekijästä, jotka ovat oikean kammion keuhkoläpän stenoosi, kammioväliseinäaukko, ratsastava aortta sekä oikean kammion hypertrofia.[1]

Etiologialtaan tila on monitekijäinen, ja se on liitetty hoitamattomaan äidin diabetekseen, fenyyliketonuriaan sekä retioniinihapon saantiin. Tila on liitetty kromosomaalisiin häiriöihin, kuten trisomia 13:een, trisomia 18:aan ja trisomia 21:een. Potilaista puolet diagnosoidaan jo ennen syntymää. Tilaa sairastavaa vastasyntynyttä leimaa sairauden vakavuudesta riippuva syanoosi.

LähteetMuokkaa

  1. Orphanet: Tetralogy of Fallot Orphanet. (englanniksi)