FHSS

radiotaajuuden lähetystekniikka
Koodaus ja modulointi
Digital.signal.discret.svg
audio, video, puhe, tieto
koodausmenetelmät
kanavanvaraus eli kanavointi
FDMA, TDMA, CDMA (radio)
CSMA/CD (Ethernet), CSMA/CA (802.11)
modulointi
kantoaalto (mm. sähkötys),
AM (DSB-SC, SSB),
FM (FSK, GMSK),
PM (mm. PSK, QAM)
FHSS, DSSS (eivät tarvitse kanavointia)
siirtotie
radio,
kaapeli (koaksiaali, Cat5, valokuitu)
n  k  m

Taajuushyppely (engl. Frequency Hopping Spread Spectrum) on DSSS:n lisäksi toinen CDMAta toteutettaessa käytettävistä tekniikoista.

Taajuushyppelyssä lähettäjä vaihtaa lähetystaajuutta tietyn algoritmin mukaisesti. Taajuushyppelyalgoritmi voi olla täysin satunnainen, kuitenkin siten että lähettäjä ja vastaanottaja tietävät satunnaisuuden, tai etukäteen sovittu.

Taajuushyppely suoritetaan siten, että laaja taajuusalue (useita megahertsejä) jaetaan suureen määrään kapeita kanavia. Lähetettävä signaali pilkotaan pieniin osiin ja jokainen osa lähetetään aikavälein kullakin kapealla kanavalla.

Signaalin lähetys pitkällä aikavälillä käyttää koko taajuusalueen hyväkseen, vaikka tietyllä ajanhetkellä käytetään vain osa taajuusalueesta. Siksi taajuushyppelyäkin kutsutaan laajakaistaiseksi tekniikaksi.

Taajuushyppely voidaan toteuttaa joko hitaalla tai nopealla hyppelyllä. Hitaassa lähetetään useita bittejä yhdellä aikavälillä kun taas nopeassa lähetetään 1 bitti usealla aikavälillä.